Pilottihankinta

Jätteen korttelikeräys - Case Lakeuden Etappi Oy

kaupunkikuvaa Helsingistä

TAUSTATIEDOT

Hankkija  
Lakeuden Etappi Oy 

Hankinnan kohde  
Jäte- ja vesihuollon hankinnat     

Hankinnan arvo 
< 50 000 euroa

Hankinnan tavoite
Lapualla otettiin käyttöön jätteen korttelikeräys ensimmäisenä kuntana Lakeuden Etapin toimialueella. Etappi käynnisti korttelikeräyksen 2019 keväällä Saarniridan ja Raitaridan omakotialueella yhteistyössä Lapuan kaupungin kanssa.  

Korttelikeräyksessä omakotiasukkailla ei ole omaa jäteastiaa pihallaan, vaan käytössä on kaikille yhteiset jäteastiat yhteisellä keräyspisteellä.

Pisteellä on keräysastiat kodin poltettavalle jätteelle, biojätteelle ja kierrätettäville metalli-, lasi- ja kartonkipakkauksille. Pisteellä on myös paperinkeräysastia. 
Korttelikeräyksessä yhdistyvät jätehuollon vaivattomuus ja ekopisteen lajittelumahdollisuudet. Yhteinen keräyspiste tehostaa myös jätekuljetuksia ja sitä kautta vähentää kuljetuksista aiheutuvia päästöjä ja ympäristöhaittoja. 

Lue lisää Lakeuden Etapin Etappiviisi-verkkolehdessä julkaisemasta uutisesta Lapualla käynnistyi jätteen korttelikeräys

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  
Lakeuden Etappi Oy, Lapuan Kaupunki sekä Saarniridan ja Raitaridan uusille asuinalueille rakentaneet henkilöt ovat olleet palvelun käyttäjiä.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan taustaa 
Lapuan kaupunki asuntoaluetta kaavoittaessaan mahdollisti uudenlaisen jätteen keräystavan syntymisen yhteistyössä Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Jäteastiat ovat kaupungin tontilla ja kaupunki hoitaa aurauksen ja hiekoituksen. Alueen asukkaat vastaavat jätepisteen ympäristön puhtaanapidosta. 

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu  
Pilottikohteen toteutusta on valmisteltu yhteistyössä Lapuan kaupungin kanssa. 

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet 
Laajemmat lajittelumahdollisuudet omakotitaloasukkaille, mitä jätehuoltomääräykset edellyttävät. 

Lasin-, metallin-, kartongin-, paperin-, bion ja poltettavan jätteen keräyspiste. 

Sopimusehdot 
Alueelle ei voi hankkia kiinteistökohtaisia jätteen keräysvälineitä, vaan alueen asukkaat toimittavat jätteet korttelikeräyspisteeseen. Alueen asukkaiden näkökulmasta palvelun veloitus on samalla hintatasolla kuin oman poltettavan jäteastin tyhjäys. Korttelikeräyspiste antaa asukkaille mahdollisuuden lajitella jätteet kuuteen eri jakeeseen.  

Mahdolliset haasteet 
Alkuvaiheessa alueen asukkaista osa kritisoi etäisyyttä keräilypisteeseen ja alueen ulkopuoliset asukkaat mielsivät korttelikeräyspisteen yhteiskäytössä olevaksi ekopisteeksi. Ohjeistuksen, käyttökokemusten ja tiedottamisen myötä ongelmat ovat poistuneet.

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset  

Mitä saatiin/saavutettiin?    

  • Lajittelun tehostaminen 
  • Liikenneturvallisuuden parantuminen (mm. lapset, kuljettaja) 
  • Logistiikan tehostuminen ja kustannussäästöt 
  • Alueen palvelutaso parani, tyytyväiset käyttäjät 

Päästiinkö tavoitteisiin?   

  • Pilottikohde, ei reklamaatioita ja kokemukset myönteisiä 
  • Asetetut tavoitteet on saavutettu pilotin osalta ja tämä on vaihtoehtoinen toimintamalli 

Mitkä olivat hankinnan vaikutukset?   

  • Ympäristöä parantava 

Miten asiaa on seurattu hankintasopimuksen aikana?   

  • Toimintamalli otettiin käyttöön 2019 ja alkuvaiheessa asukkaiden käyttökokemuksia kartoitettiin. Kartoituksen perusteella käyttäjät olivat tyytyväisiä toimintamalliin.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet   
Uusien asuntoalueiden suunnittelun yhteydessä myös muut Etapin toimialueen kaupungit ovat olleet kiinnostuneita korttelikeräyspisteestä. 

Hankkijan kommentti (Opittua) 
Kaavoituksen ja jätehuollon yhteistyö avainasemassa, jotta keräysastioille löytyy optimaalinen sijainti ja mitoitus. Korttelikeräyspisteen jäteastian investointi tulisi huomioida jo tonttien hinnoittelussa. 

Keinot kiertoon 
Toimintamalli vapaasti hyödynnettävissä. 

Lisätietoja  

Lisätietoa antaa avainasiakaspäällikkö Timo Antila, 040-671 1718, timo.antila(at)etappi.com 

tags