IoT-järjestelmän ja ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän hankinta - Case Tampereen kaupunki

"

TAUSTATIEDOT

Hankkija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue

Hankinnan kohde

IoT-alustan, ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensorin hankinta

Hankinnan arvo

Noin 4 000 000 euroa

Hankinnan tavoite

Kaupungin toiminnan tehostaminen:

•    Energiasäästöjä

•    Kustannussäästöjä

•    Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

•    Reaaliaikaisempaa tietoa päätöksenteon tueksi

•    Palvelujen tuottaminen laadukkaasti

•    Digitalisaation edistäminen

•    Yhteistyökumppani

•    Ekosysteemi

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat

Useampi organisaatio kaupungilta, asiantuntijakonsultteja sekä hankinnan konsultti

Hankinnan taustaa

Ulkovalaistusverkko muodostaa itsessään luonnollisen fyysisen alustan, jota hyödyntämällä voidaan rakentaa laaja sensoriverkko.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu

Useampi työpaja vaatimusten muodostamiseksi, markkinavuoropuhelut yritysten kanssa maaliskuu-kesäkuu/2019.

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet

Vaatimuksena kokonaistaloudellinen edullisuus, vertailuperusteina hinnan ja laadun pisteyttäminen.

Sopimusehdot

Hankinnasta tehtävä sopimus  on laadittu noudattaen JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2015) ja Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) sopimusluonnoksessa ilmoitetuin poikkeuksin. Sopimus rakentui vahvasti tarjouspyyntödokumentteihin, joihin kuuluivat mm. tekniset vaatimukset, tietoturvavaatimukset ja SLA-dokumentti.

Haasteet

IoT-teknologia kehittyy jatkuvasti, mikä teki vaatimusmäärittelystä haastavaa. Osaavan konsultin löytäminen koettiin myös hankalaksi. Kaupunki tarvitsee lisää osaamista sekä alalta että hankinnoista. Kun kaikki vaiheet lasketaan yhteen, kyseessä oli aikaavievä hankinta.

Hyödyt, tulokset ja vaikutukset

Hankinta oli kehittyvälle teknologia-alueelle sijoittuva innovatiivinen kokonaisuus. 

Mielekkääksi hankinnassa koettiin avoimuus, ekosysteemin kehittäminen hankinnan ympärille sekä hankinnan tekeminen kumppanuusmallia hyödyntäen. Hankinnan tavoitteet palvelevat suuresti kaupungin strategiaa ja etenkin Hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitetta.

Kaupunki sai kumppanin, jonka kanssa kehittää palvelua koko sopimuskauden (10 vuotta). Toteutusvaihetta on seurattu tarkkaan myös ulkopuolelta, ja Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY) valitsi hankinnan Vuoden taidokkaimmaksi vuonna 2021.

Tampere ja HUS logistiikka jakoivat vuoden taidokkaimman hankinnan palkinnon | Kuntaliiton tiedote 14.4.2021

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Alusta tulee laajenemaan uusilla käyttötapauksilla ja kehittyy koko hankintasopimuskauden. Alustalle on tehty oma brändi. Prosessit kehittyvät tukemaan ekosysteemiin liittymistä.

Opittua

Tampere toteutti hankinnan yhtenä kokonaisuutena eli ns. allianssimallina. Allianssimallissa hankintaan osallistuvat tarjoajat muodostavat osallistumisvaiheessa yhteenliittymän  muiden osallistuvien yritysten kanssa. Hankinnan tilaaja, tarjoajat sekä loppukäyttäjät osallistuvat päätöksentekoon koko hankinnan ajan. Uusi allianssimalli on herättänyt sekä kiinnostusta että huomiota niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankinnan hyödyt voidaan mitoittaa myös muihin Suomen ja Euroopan kaupunkeihin.

Muita hankintaan liittyviä huomioita:

  • Hankinnan kohde on monesta osa-alueesta koostuva kokonaisuus, jota yksi yritys ei pysty yksin tarjoamaan.
  • Yritysryppäät muodostuivat jo osallistumisvaiheessa ja yhteistyö heidän välillään käynnistyi.
  • Ekosysteemi varmistaa myös IoT-alustan nopeaa ja jatkuvaa kehittymistä.

Keinot kiertoon

Hankinnan sisältö on herättänyt huomiota ja kiinnostusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Yhteyshenkilö

Maarit Vehviläinen, maarit.vehvilainen@tampere.fi, 050 336 7696

Katso alta Tampereen kaupungin esittelyvideo hankinnasta:

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

tags