Julkisen hankinnan vaikuttavuuden todentaminen

Perinteinen suoriteperusteinen hankinta ei välttämättä kerro mitään siitä, millaisia tuloksia ja vaikutuksia hankinnalla on saatu aikaan. Kun hankintayksikkö määrittelee tarkoin hankinnan kohteena olevan palvelun tai palveluketjun, palveluntarjoajan tehtäväksi jää lähinnä kokonaisuuden hinnoittelu. Tulos- tai vaikuttavuusperusteisuus kääntää kuvion toisinpäin: se antaa markkinoiden kehittää ja kokeilla uusia toimintamalleja, innovoida. Julkisen sektorin ostaja määrittelee vaikuttavuustavoitteet ja niiden saavuttamista parhaiten kuvastavat mittarit. Tämän jälkeen palveluntarjoajat ehdottavat keinoja, jotka vievät tehokkaimmin kohti asetettuja tavoitteita. Parhaimmillaan julkinen raha ei liiku ennen kuin tavoitteiden saavuttaminen on todennettu.

Olennaista on, että vaikuttavuustavoite määritellään täsmällisesti ja sen toteutuminen pyritään varmistamaan mahdollisimman pitkälle jo hankinnan suunnitteluvaiheessa. Vaikutuksia ei siis mitata vain jälkikäteen, vaan säännöllisesti koko hankinnan ajan ja toimenpiteitä muokataan, mikäli näyttää siltä, ettei haluttuja vaikutuksia olla saavuttamassa.  

KEINO tukee julkisten hankintojen vaikuttavuuden todentamista kehittämällä osaamista ja työkaluja vaikutusten mallintamiseen ja mittaamiseen. Tulosperusteinen rahoitussopimus (SIB) on erityinen työväline vaikuttavuuden hankintaan.      

Keille julkisten hankintojen vaikuttavuuden todentaminen on eduksi?  

Kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot, yliopistot, seurakunnat sekä maakuntavalmistelu. 

Miksi todentaa hankintojen vaikuttavuus? 

  • Verovaroilla saadaan aikaan enemmän kestävyyttä, innovaatioita ja hyvinvointia, kun hankitaan vaikuttavuutta suoritteiden sijaan 

  • Hankintojen toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannan kohteiden jäsennys, käytettävät käsitteet, mittarit ja seurantadata mahdollistavat tietoon pohjautuvan johtamisen 

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa? 

Hankinnan tulosperusteinen rahoitussopimus

narrow

Julkisen hankinnan tulosten arviointi ja mittaaminen 

narrow

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ

6Aika-ohjelman vaikuttavuusmalli

6Aika-ohjelman käyttöön tehdyssä vaikuttavuusmallissa hankintojen rooli on asemoitu osaksi kehityshankkeiden vaikuttavuutta. Malli on saanut hyvän vastaanoton isoissa kaupungeissa.
centred-liftup

Etunimi
Ville
Sukunimi
Valovirta
Erikoistutkija, innovatiiviset hankinnat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
050 354 3280
Sähköposti
Voit kysyä minulta näistä
Hankintojen strateginen johtaminen
Hankintojen kehittäjä-/tilaajaryhmät
Hankintatoimen kansainvälisyys
Hankintojen vaikuttavuuden todentaminen
Hankintojen tulosten arviointi ja mittaus