Julkiset tilat käyttöön 24/7 -kehittäjäryhmä

Erityinen osaamistarve liittyy kysymykseen, miten hankintojen avulla hallitaan kokonaisuutta koostuen lukuisista osajärjestelmistä. Tämän lisäksi  ratkaistavia kysymyksiä ovat avoimen lähdekoodin ratkaisuihin liittyvien käyttöpalveluiden hankinnat sekä ylläpito.

VTT:n koordinoiman kehittäjäryhmän tavoitteet keskittyvät

  • avoimen käytön mahdollistavien ratkaisujen vaikutusten ennakkoarviointiin,
  • kokonaisuuden koordinointiin,
  • hankintamallien arviointiin,
  • avoimia rajapintoja koskevan tiedon lisäämiseen yhteistyössä osallistuvien kaupunkien kesken.

Tapahtunutta

  • Kehittäjäryhmä käynnistyi marraskuussa 2018 pidetyllä tilaisuudella, jonka materiaalit löydät täältä.

Tulossa

Kehittäjäryhmän toiminta on väliaikaisesti keskeytetty. Seuraavan tapaamisen ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ilmaise kiinnostuksesi ryhmän yhteyshenkilölle.

 

Yhteyshenkilö

Etunimi
Ville
Sukunimi
Valovirta
Erikoistutkija, innovatiiviset hankinnat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
050 354 3280
Sähköposti
Voit kysyä minulta näistä
Hankintojen strateginen johtaminen
Hankintojen kehittäjä-/tilaajaryhmät
Hankintatoimen kansainvälisyys
Hankintojen vaikuttavuuden todentaminen
Hankintojen vaikutusten arviointi ja mittaus