Julkiset tilat käyttöön 24/7 -kehittäjäryhmä

kuvituskuva

Kuntien omistuksessa on paljon tiloja, jotka ovat suuren osan ajasta tyhjillään. Peruskäyttötarkoituksen ulkopuolisena aikana tiloille olisi käyttäjiä. Ratkaisu siitä, miten tilat avataan tehokkaasti ja turvallisesti kuntalaisten ja yhteisöjen käyttöön puuttuu.

Uusilla digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tehostaa tilojen käyttöä kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Kokonaisuuteen liittyviä osa-alueita ovat mm. tilojen varaaminen, kulunhallinta, lukitus, rajapinnat kiinteistöautomaatioon, maksaminen sekä seuranta ja raportointi.

6Aika-hankkeessa on pilotoitu avoimen lähdekoodin resurssinvarausjärjestelmää, joka on jo laajalti käytössä muutamassa isossa kaupungissa. Kynnystä lähteä ottamaan sitä käyttöön voi olla korkea, sillä tietämys siitä, mitä pitää ja tai mihin on hyvä varautua voi olla alhainen.

Kehittäjäryhmän tavoiteet

 • Jakaa tietoa ja kokemuksia avoimen lähdekoodin hankinnoista.
 • Yhdessä tunnistaa kehittämiskohteita avoimen lähdekoodin käyttöönottoon liittyen.
 • Yhteiskehityksen koordinointi niin, että järjestelmä ei haajantuisi useaksi, yhteensopimattomaksi järjestelmiksi. Näin voitaisiin hyödyntää myös muiden kaupunkien kehityspanostuksia.
 • Arvioida hankintamalleja ja tarkastella eri tapoja toteuttaa kehitystä ja hankintaa.
 • Lisätä avoimia rajapintoja koskevan tietoa yhteistyössä osallistuvien kaupunkien kesken.
 • Tiedon jakaminen ja kokemusten kerääminen, ohjeistus avoimen lähdekoodin tilavarausjärjestelmän käyttöönottoon liittyviin hankintoihin.

Kehittäjäryhmän kohderyhmä

Julkiset hankkijat ja julkisten tilojen omistajat ja hallinnoijat. Pienimuotoista yritysyhteistyötä on tehty kehittäjäryhmän eri vaiheissa.

Miten kehittäjäryhmän toimintaan pääsee mukaan?

Julkiset hankkijat ja julkisten tilojen omistajat ja hallinnoijat, jotka ovat kiinnostuneita kehittäjäryhmän toiminnasta voivat ottaa yhteyttä kehittäjäryhän vetäjään.

Kehittäjäryhmän toiminta

 • Kehittäjäryhmän toiminta perustuu säännöllisiin tapaamisiin.
 • Toiminnan puitteissa haastatellaan hankkijoita ja heiltä saatu tietoa koostetaan ja jäsenellään. Kehittäjäryhmän jäsenet osallistuvat oppaan laaditaan mm. kommentoimalla ja tuomalla omia kokemuksia.
 • Kehittäjäryhmässä kartoitetaan avoimen lähdekoodin resurssivarausjärjestelmien hankintoja, joista tehdään hankintaesimerkkejä.
 • Kehittäjäryhmän toiminta muotoutuu kaupunkien tarpeiden mukaisesti

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

Tulossa

 • Hankintaesimerkkien keruu ja koostaminen
   

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaa, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Tilojen hyötykäyttö 24/7 -kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi VTT. Kehittäjäryhmän vetäjän yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta.

varaamo

Julkisten tilojen käytön avaaminen: Avoimen lähdekoodin ohjelmiston hankinta - Case Varaamo –opas

lateral-image-left