Hankintoja ohjaavan strategian toiminnallistamisen välineitä

""

Strategisten linjausten toiminnallistamisen välineinä voidaan hyödyntää erilaisia tiekarttoja ja toimenpidesuunnitelmia. Niiden laatiminen on erityisen hyödyllistä, jos suunnitelmat pystytään työstämään riittävän yksityiskohtaiselle tasolle. Tärkeää olisi esimerkiksi määrittää jokaisen toimenpiteen kohdalla, miten asia tehdään, kuka sen tekee, missä aikataulussa ja minkälaisen yhteistyökuvion osana. Myös päätöksenteko- ja valmisteluprosessit olisi hyvä miettiä valmiiksi – samoin se, milloin ja millä tavoin asian edistymistä seurataan. Toisin sanoen: toimenpidesuunnitelmasta tai tiekartasta kannattaa tehdä operatiivisen tai taktisen tason asiakirja – ei strategisen tason asiakirja tai pelkkä toimenpiteiden listaus.

Esimerkki hankintojen toiminnallistamisen välineestä on Hankintojen tulevaisuuspolku. Se on metodi, jonka avulla voidaan luoda organisaatiolle lähivuosien toiminnallistamisen tavoitteet. Tulevaisuuspolku helpottaa konkreettisten kehitysaskeleiden asettamista kullekin vuodelle. Se kattaa laajan kirjon asioita, kuten johtamisen, osaamisen, asenteet, työkalut ja tiedon.

Hankintoja ohjaavan strategian toiminnallistaminen

Toiminnallistaminen organisaation eri tasoilla

Hankintoja ohjaavan strategian toiminnallistamisen elementit

Hankintaosaamisen johtaminen ja kehittäminen