Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden kategoriatason arviointi

""

Kun arvioidaan hankintoja kategoriatasolla, voidaan kiinnittää huomioita samoihin seikkoihin kuin strategisen tason arvioinnissa. Erona edelliseen on kuitenkin se, että arviointi kohdistuu vain tiettyyn tai tiettyihin keskeisiksi katsottuihin hankintakategorioihin, kuten vaikkapa palveluhankintoihin, tieto- ja viestintätekniikkaan tai kiinteistöjen ylläpitoon.

Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden strategisen tason arviointi

Yksittäisen hankinnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi