Taloudellinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

""

Taloudellinen vastuullisuus on näkökulma, joka nousi kaikkein vahvimmin esiin, kun KEINO selvitti julkisten hankintojen johtamisen tilaa Suomessa. Taloudellinen vastuullisuus voidaan joskus mieltää lyhytnäköisesti vain markkinoiden edullisimpien tuotteiden ostamiseksi. Todellisuudessa kestävä julkinen taloudenpito vaatii kuitenkin laajempien näkökulmien huomioimista: hankintojen tarveharkintaa, elinkaarikustannusten huomioimista, kokonaistaloudellisuutta koko organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä hankintojen vaikuttavuusperustaisuutta eli kykyä vastata olemassa olevaan tarpeeseen.

Lisäksi julkisten hankintojen taloudellisesti kestävä toteutus voi tarkoittaa tehokkaita ja suunnitelmallisia hankintaprosesseja mutta myös markkinoiden toiminnan parantamista esimerkiksi avoimen viestinnän ja vuoropuhelun kautta. Tyypillisiä hankintojen johtamiseen liittyviä taloudellisen kestävyyden linjauksia ovat:

  • Hankintojen tarveharkinta ja kustannustehokas toteutus
  • Elinkaarikustannusten ja kokonaistaloudellisuuden huomioiminen päätöksenteossa
  • Kilpailuolosuhteiden ja markkinavuoropuhelun edistäminen
  • Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta

Alta löydät konkreettisia esimerkkejä siitä, miten taloudellinen kestävyys on huomioitu julkisissa hankinnoissa.