Sosiaalinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

""

Sosiaalinen kestävyys voi näkyä hankinnoissa hyvin eri tavoin hankinnasta riippuen. Esimerkiksi kotimaisissa palveluhankinnoissa kyse voi olla osatyökykyisten työllistymisen edistämisestä ja työelämän perusoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Rakennusurakoissa taas voi korostua rakennuksen esteettömyyteen ja erilaisten käyttäjäryhmien yhdenvertaisuuteen liittyvien näkökohtien laaja huomioiminen.

Usein tuotteita kuitenkin hankitaan kansainvälisiltä markkinoilta ja myös maista, joissa elää paljon haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Tällöin tuotteiden jäljitettävyys, reilu kauppa sekä työntekijöiden työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen nousevat etualalle.

Vaikka mahdollisuuksia olisi periaatteessa runsaasti, sosiaalisen vastuullisuuden teemat näkyvät julkisten hankintojen johtamisessa usein muita näkökulmia vähemmän. Tämä tuli esiin KEINOn julkisten hankintojen johtamisen tilaa koskevassa selvityksessä. Mahdollisia sosiaalisen kestävyyden linjauksia julkisille hankinnoille ovat:

  • Hankinnoilla työllistäminen ja esimerkiksi osatyökykyisten työmahdollisuuksien lisääminen
  • Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen 
  • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisääminen
  • Työelämän perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien noudattaminen
  • Eettisten toimitus- ja valmistusketjujen sekä reilun kaupan periaatteiden edistäminen

Alta löydät konkreettisia esimerkkejä siitä, miten sosiaalinen kestävyys on huomioitu julkisissa hankinnoissa.