Ekologinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

""

Suomen keskeiset ympäristöhaasteet liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta myös luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen, vesistöjen rehevöitymiseen sekä kaikkiaan liian suureksi paisuneeseen luonnonvarojen kulutukseen (katso esim. Berg et al. 2019, Lyytimäki et al. 2019). Ekologisen kestävyyden osalta hankintastrategiaan voidaan nostaa esimerkiksi: 

  • Ilmastonmuutoksen torjuminen, vähähiilisyys ja hiilineutraalius 
  • Resurssiviisaus, energian ja materiaalien käytön tehostaminen, jätteen synnyn ehkäisy ja kiertotalous
  • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen
  • Vesistöjen rehevöitymisen ehkäisy 
  • Haitallisimpien aineiden käytön vähentäminen

Alta löydät konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ekologinen kestävyys on huomioitu julkisissa hankinnoissa.