Hankintojen tulevaisuuspolku

Mikä on hankintojen tulevaisuuspolku? 

Tulevaisuuspolku on muutosjohtamisen työkalu, jonka organisaatio voi ottaa käyttöönsä esim. johtaakseen hankintojen kokonaisvaltaista kehittämistä ja muutosta. Tulevaisuuspolun avulla voidaan luoda organisaatiolle lähivuosien toiminnallistamisen tavoitteet.  Se kattaa laajan kirjon asioita, kuten johtamisen, osaamisen, asenteet, työkalut ja tiedon. Hankintojen tulevaisuuspolku on laadittu Kuntaliiton kehittämän Tulevaisuuden Digipolku-metodin pohjalta ja sitä on pilotoitu ensimmäisen KEINO-akatemian osana.  
Tulevaisuuspolku on tavanomaista tiekarttaa monipuolisempi. Tulevaisuuspolku helpottaa konkreettisten kehitysaskeleiden asettamista kullekin vuodelle. Alla näkyvä esitys on esimerkki hankintojen tulevaisuuspolusta. Se muodostuu kahdeksasta eri osa-alueesta/tasosta, joilla on tehtävä toimenpiteitä pitkäjänteisesti, kun hankintojen visiota toiminnallistetaan.

Lataa Hankintojen tulevaisuuspolku -opas (pdf)

Miksi hankintojen tulevaisuuspolku kannattaa tehdä? 

Tulevaisuuspolku konkretisoi muutoksen, kartoittaa haasteet, luo niistä tavoitteet ja tekee tavoitteista toimintaa. Sen avulla voidaan konkretisoida tehtäviä ja kehittämistyötä asettamalla selkeät vuositavoitteet. Tulevaisuuspolku ohjaa laaja-alaiseen tarkasteluun ja on kevyempi tehdä kuin tiekartan laatiminen.  

Tulevaisuuspolku sopii eri organisaatiolle riippumatta niiden hankintojen johtamisen kehitysasteesta. Organisaatio voi itse päättää, tehdäänkö hankintojen tulevaisuuspolku koko organisaation hankintojen näkökulmasta vai tietylle organisaation toimialalle, yksikölle taikka muulle "osalle" tai prosessille. Tulevaisuuspolku laaditaan yhteistyönä organisaation johdon, hankinta-ammattilaisten, substanssiasiantuntijoiden sekä hankintoja harvemmin tekevien (esim. oman toimen ohessa hankkivat) kanssa. Tulevaisuuspolku metodina ei välttämättä sovellu pelkästään yksittäisen hankinta-asiantuntijan laadittavaksi, vaan se vahvuus on organisaation sisällä käytävässä dialogissa. 

Miten hankintojen tulevaisuuspolku tehdään? 

Tulevaisuuspolku muodostetaan tulevaisuuspolkutyöpajoissa. Työpajoja on yhteensä kolme ja ne voidaan järjestää muutaman viikon välein. Myös työpajojen välillä on hyvä varata työstöaikaa.  

Jokainen työpaja on ohjattua ja fasilitoitua yhteistä työskentelyä, jonka kohderyhmänä ovat hankintojen ja niiden johtamisen parissa työskentelevät. Mukaan on hyvä varata mieluummin laajempi kuin suppeampi joukko hankintojen parissa työskenteleviä henkilöitä. Yhteinen tekeminen myös sitouttaa henkilöitä toteuttamaan asetettuja tavoitteita ja tehtäviä. 

Tulevaisuuspolkutyöpajoissa osallistuja mm. 

  • löytää ja kuvaa hankintojen johtamiseen liittyvät haasteet  
  • laatii haasteiden pohjalta tavoitteita  
  • hahmottelee organisaation hankintojen johtamiselle vision  (ei pakollinen vaihe)  
  • muodostaa tehtäviä em. tavoitteiden saavuttamiseksi  
  • asettaa tehtävät tulevaisuuspolulle kohti tulevaisuutta  

Lataa itsellesi hankintojen tulevaisuuspolku -työpajoja kuvaava opas, jossa kerromme, miten pääset alkuun ja mitä kussakin työpajassa tarkemmin tehdään.  
Hankintojen tulevaisuuspolku-työpajojen opas (pdf-esitys) 

Tallenna itsellesi myös muistilista hankintojen tulevaisuuspolulle.
Muistilista hankintojen tulevaisuuspolulle