Hankintoja ohjaavasta strategiasta viestiminen

Hankintoja ohjaavaa strategiaa ei voida toimeenpanna ilman riittäviä tietoja sen sisällöstä ja menetelmistä toteuttaa strategiaa. Ainoa keino tähän on viestiä näistä riittävästi ja ajoissa. Strategian toteuttaminen on kuitenkin usein uusi tapa toimia, muutos, joka tulee toteuttaa.

Muutoksen dynamiikkaan liittyy liikkeelle lähdön kitka, jota monesti kutsutaan muutosvastarinnaksi. Kaikilla mukana olevilla toimijoilla on myös tarve säilyttää kasvonsa. Tätä ei ole syytä pelästyä tai kierrellä. Kitka vain pitää huomioida muutosprosessin suunnittelussa ja siitä viestimisessä. Kun muutosta viedään eteenpäin kuunnellen ja muutokseen osallistuvien osaamista arvostaen, luottamusta voidaan ylläpitää ja vahvistaa. Kaikkiaan hankintastrategian toiminnallistaminen on mitä suurimmassa määrin muutosjohtamista - eli viestintää, tietojen kautta toiminnallistamista. 

Ihmisten motivoinnin ja liikkeelle lähdön kitkan ohella muutosjohtamisessa on syytä keskittyä resurssien oikeanlaiseen kohdistamiseen, toimintamallien ketterään kehittämiseen ja tämän kaiken selkeään ja oikea-aikaiseen viestintään. On tärkeää jaksaa toistaa ja palata tekemiseen, joka tulee tehdä toisella tavalla. Vahvistamista on tarpeen tehdä avainhenkilöiden kanssa yksilötasolla. Mutta yhtä tärkeää on, että koko organisaatiota muistutetaan asiasta aika ajoin.

Kun muutos on saatu liikkeelle, on oleellista olla valmistautunut todentamaan muutoksen suuntaa sekä viestimään siitä organisaatiossa. Muutoksen hitaus saattaa yllättää, vaikka siihen olisi kuinka hyvin varautunut. Iloitse pienistäkin askelista. Varaudu myös siihen, että muutoksen tavoitteet muuttuvat matkan varrella, jos esimerkiksi organisaation virkamies- tai poliittinen johto vaihtuu.