Toiminnallistamisen välineitä

Strategisten linjausten toiminnallistamisen välineinä voidaan hyödyntää erilaisia tiekarttoja ja toimenpidesuunnitelmia. Niiden laatiminen on erityisen hyödyllistä, jos suunnitelmat pystytään työstämään riittävän yksityiskohtaiselle tasolle. Tärkeää olisi esimerkiksi määrittää jokaisen toimenpiteen kohdalla, miten asia tehdään, kuka sen tekee, missä aikataulussa ja minkälaisen yhteistyökuvion osana. Myös päätöksenteko- ja valmisteluprosessit olisi hyvä miettiä valmiiksi – samoin se, milloin ja millä tavoin asian edistymistä seurataan. Toisin sanoen: toimenpidesuunnitelmasta tai tiekartasta kannattaa tehdä operatiivisen tai taktisen tason asiakirja – ei strategisen tason asiakirja tai pelkkä toimenpiteiden listaus.

Esimerkkejä hankintojen toiminnallistamisen välineistä ovat esim. seuraavat työkalut:

Hankintaluotsi | Hansel 

Hankintaluotsi-palvelu on hankintojen strategisen suunnittelun apuväline. Palvelussa hyödynnetään julkisten API-rajapintojen avulla saatavaa tietoa hankintasuunnittelun tueksi. Hankintaorganisaatio voi järjestelmässä esimerkiksi osallistaa johtoaan tai eri sidosryhmiään hankintalinjausten arviointiin tai hankintatoimenpiteiden ideointiin. Luotsityöskentelyn avulla organisaatio luo hankintojen toteutussuunnitelman, jonka kautta strategiset hankinnat ja hankintatavoitteet on mahdollista toiminnallistaa. Yksittäisen hankinnan suunniteltuja toimenpiteitä ja toteutuneita toimenpiteitä on myös mahdollisuus arvioida työvälineen avulla jälkikäteen ja parhaimpia hankintatapauksia on mahdollisuus jakaa ns. benchmarking- (esikuva) tietona muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi. Hankintaluotsia pilotoitiin osana KEINO-akatemiaa vuosina 2019-2020 ja siitä on tulossa ilmainen ja avoin palvelu julkiselle sektorille osana koko julkisen sektorin käyttämää Hilma-palvelua. 

Tulevaisuuspolku | Kuntaliitto 

Esimerkki hankintojen toiminnallistamisen välineestä on Hankintojen tulevaisuuspolku. Se on metodi, jonka avulla voidaan luoda organisaatiolle lähivuosien toiminnallistamisen tavoitteet. Tulevaisuuspolku helpottaa konkreettisten kehitysaskeleiden asettamista kullekin vuodelle. Se kattaa laajan kirjon asioita, kuten johtamisen, osaamisen, asenteet, työkalut ja tiedon.