Hankintaosaamisen johtaminen ja kehittäminen

Onnistuneiden julkisten hankintojen tekeminen ja johtaminen vaatii monenlaista osaamista. 

Hankintaosaamisen kehittämistä voi tehdä yksilö-, toimintayksikkö- tai organisaatiotasolla. Kun hyödynnetään yhtenäistä tapaa tunnistaa ja kehittää hankintaosaamista, helpottaa se tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista ja soveltamista.

Hankintoihin liittyvää osaamista voidaan jaotella nimenomaan hankintoihin liittyviin pätevyyksiin, kuten hankintojen valmistelun, toteutuksen ja sopimushallinnan osaamiseen sekä yleisiin projektinhallinta- ja tiimityötaitoihin.

Euroopan komissio kehittää parhaillaan hankintaosaamisen tunnistamisen ja kehittämiseen ProcurComp EU -työkalua, josta valtiovarainministeriö laatii kansallisen version vuoden 2021 aikana osana Hankinta-Suomi-työtä.

Lisää hankintaosaamisen osa-alueista ja kehittämisestä voit lukea sivulta Hankintaosaamisen kehittäminen.