Toiminnallistamisen elementit

Strategian toiminnallistaminen on pitkälti ihmisten johtamista ja sitouttamista asian taakse eli motivointia. Motivointiin liittyy erilaisia elementtejä eli tekijöitä, joilla on siihen vaikutusta. Jaamme nämä karkeasti tietoihin ja taitoihin.

Kun ihmisillä on tietoja, tehdyistä suunnitelmista ja tavoitteista, heidän on helpompi sitoutua niihin. Tähän tarvitaan jatkuvaa ja avointa viestintää eli toiminnallistamista tietojen kautta. 

> Hankintoja ohjaavasta strategiasta viestiminen

Kun ihmisillä on taitoja toteuttaa tehtyjä suunnitelmia ja asetettuja tavoitteita, heidän on helpompi motivoitua ja sitoutua niihin. Tähän tarvitaan osaamisen arviointia ja kehittämistä eli toiminnallistamista taitojen kautta.

> Hankintaosaamisen johtaminen ja kehittäminen

Motivointi vaatii toki psykologista tai taktista pelisilmää, sillä ihmiset ovat yksilöitä ja motivoivat tekijät voivat siksi olla kovin erilaisia. Kun yhtä motivoi mahdollisuus pienentää organisaation hiilijalanjälkeä, toinen syttyy säästetyistä euroista ja kolmas mahdollisuudesta profiloitua edelläkävijänä. Oli motivaationa toimia mikä tahansa, tarvitaan toimintaan tietoja ja taitoja, joita voidaan muokata ja kehittää. Kyse on siis muutosjohtamisesta ja sen reseptistä.