Strategian toiminnallistaminen

Hankintastrategian toiminnallistaminen on kaikkea sitä, mitä tarvitaan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Toiminnallistamisessa on oleellista miettiä esimerkiksi, minkä asian tulee tapahtua, ennen kuin jokin toinen asia voi toteutua. Siksi toiminnallistamisen prosessi on räätälöitävä juuri oman organisaation nykytilanteeseen, resursseihin, toiminta- ja päätöksentekotapoihin sopivaksi. 

Toiminnallistaminen tarkoittaa erilaisia toimia organisaation eri osissa. Erilasia tapoja tarkastella toiminnallistamista ovat:

  • Hierarkkinen jaottelu: vastuunjako ja keskinäinen yhteistyö eli toiminnallistaminen organisaation eri tasoilla (strateginen, taktinen ja operatiivinen).
  • Elementtikohtainen jaottelu: toiminnallistaminen eri keinoja käyttäen (muutosjohtaminen, osaamisen kehittäminen ja viestintä).
  • Prosessin mukainen jaottelu: toiminnallistaminen eri välinein vastuualueittain ja aikataulujen näkökulmasta (tiekartat ja/tai toimeenpanosuunnitelmat).

Näitä kaikkia on suositeltavaa käyttää samanaikaisesti.

Toiminnallistaminen vaatii aikaa ja niin organisaation omien kuin ulkoistenkin sidosryhmien kuuntelemista. Kyse on aktiivisesta, kehittävästä yhteistyöstä, jossa ollaan valmiita muuttamaan suunnitelmia etenemisestä. Parhaimmillaan toiminnallistaminen onkin jatkuvaa arjessa tekemistä ketterän kehityksen oppien mukaisesti.