Kuka laatii hankintoja ohjaavan strategian?

Perinteinen malli strategioiden rakentamiselle on luoda niitä johtoryhmävetoisesti ”ylhäältä-alas”. Vaihtoehtoisesti strategiaprosessi voi tapahtua ilman tiukkaa mallia, ja siihen voivat osallistua vaikka kaikki henkilökunnan jäsenet sekä joskus myös keskeiset sidosryhmät.

Organisaation toimintaympäristön keskeisiä sidosryhmiä, kuten naapurikuntia, verrokkiorganisaatioita ja elinkeinoelämän toimijoita, voidaan pyytää osallistumaan strategiaprosessiin sopivalla tavalla. Voidaan esimerkiksi tiedustella näkemyksiä kyselyn avulla tai pyytää sidosryhmiä osallistumaan kehittämistyöpajoihin. Strategian toteutus  ei nimittäin tapahdu ainoastaan organisaation sisällä, vaan se edellyttää usein muutoksia yhteistyön tavoissa. Kyse on siis myös ulkoisten resurssien johtamisesta.

Kaikkiaan hankintojen strateginen johtaminen on muutosjohtamista, jossa johtajan tehtävänä on mahdollistaa tavoitteiden toteutuminen toimintaedellytyksiä luomalla. Käytännössä tämä tarkoittaa asiantuntijoiden kuuntelemista, toimintatapojen sovittamista ja muutoksen hitauden hyväksymistä.