Hiilijalanjälkianalyysi

Hankintojen hiilijalanjälkeä voidaan analysoida joko teettämällä organisaation hankintojen hiilijalanjäljen laskenta asiantuntijaorganisaatiolla tai käyttämällä soveltuvia laskureita. Hiilijalanjäljen laskenta perustuu käytetyn laskentamallin mukaisiin, eri tuoteryhmille muodostettuihin kasvihuonekaasupäästökertoimiin ja hankintojen volyymitietoihin.

Esimerkiksi Hankintapulssi-työkaluun on yhdistetty hiilijalanjälkianalyysi. Kyseessä on Hankintapulssin erilliselle hiilijalanjälkivälilehdelle koottu tieto siitä, mistä tuoteryhmistä aiheutuu yleisesti eniten kasvihuonekaasupäästöjä. Tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen laskemiin tuoteryhmäkohtaisiin päästökertoimiin sekä kyseisen tuoteryhmän hankintavolyymitietoihin Hankintapulssissa.

On tärkeää huomata, että Hankintapulssin luvut antavat tietoa yleisellä tasolla tuoteryhmän päästöistä. Ne eivät siis kerro yksittäisen organisaation yksittäisen hankinnan kasvihuonekaasupäästötietoja. Suuri kasvihuonekaasupäästöjen määrä voi johtua joko ryhmän suuresta hankintojen volyymistä tai ryhmän suuresta päästökertoimesta, vaikka volyymi olisi pienempikin. Tiedon perusteella voidaan kuitenkin tunnistaa organisaation keskeisimmät tuoteryhmät, joissa on suuri päästövähennyspotentiaali, ja joihin organisaation vähähiilisyystoimia ja vihreitä hankintoja tulee erityisesti suunnata.