Maturiteettianalyysi

Maturiteettianalyysissä organisaation hankintatoimen suorituskykyä arvioidaan yleensä alan hyviin käytäntöihin perustuvien kysymysten avulla. Kysymysten avulla selvitetään, miten organisaatio kehittyy ammattimaisessa hankintatoimessa, ja miten esimerkiksi reaktiivinen toiminta muuttuu koordinoiduksi ja tavoitteellisesti johdetuksi.

Maturiteettimallin tavoite on toimia organisaatiokehityksen ja muutoksen mallina. Jotta muutos organisaatiossa on mahdollinen, on tarpeen muuttaa prosesseja ja varmistaa, että ihmisillä on tarvittavat valmiudet muutoksen läpivientiin. Esimerkiksi Hankintatutka -työkalu voi toimia tukena organisaation tulosten analysoinnissa ja muutoksen viitekehyksen luomisessa. Hankintatutkan lyhyt ja pitkä kysely sekä tulosten raportointi ovat vapaasti koko julkisen sektorin käytössä.