Hankintojen analysointi ja tiedolla johtaminen

Hankintojen strategisessa johtamisessa ja tiedolla johtamisessa on tärkeää muodostaa kokonaiskuva organisaation hankinnoista analysoimalla organisaation hankintatoimintaa ja hankintoja koskevia tietoja. Tietojen analysoinnin perusteella tunnistetaan organisaation hankintojen ja hankintatoiminnan nykytila ja selvitetään niihin vaikuttavat muutosvoimat.

Nykytilatietojen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä ja määritellä, miten visiossa kuvattuun tavoitetilaan voidaan päästä: Mitä strategisia tavoitteita organisaation hankintatoiminnalle ja hankinnoille tulee asettaa? Mihin toimenpiteisiin organisaation tulee ryhtyä strategisten linjausten toteuttamiseksi hankintoja tehtäessä?

Hankintojen strategista johtamista ja kehittämistä voivat hyödyttää myös maturiteetti-, kulu- ja hiilijalanjälkianalyysit ja niiden toistaminen sopivin määräajoin. Tällaiseen hankintojen analysointiin on tarjolla erilaisia maksullisia että maksuttomia työkaluja/järjestelmiä.