Julkisten hankintojen strateginen johtaminen

Hankintojen strategisella johtamisella voidaan tukea organisaation tavoitteiden toimeenpanoa. Tämä edellyttää hyvää tietopohjaa organisaation hankintatoimen ja hankintojen nykytilasta, eri vaihtoehdoista, mahdollisuuksista sekä jo todennetuista uusista hyvistä käytännöistä.

Keille hankintojen strateginen johtaminen on eduksi?

Kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot, yliopistot, seurakunnat sekä maakuntavalmisteluun osallistuvat.  Innovaatiomyönteisten strategioiden edistämisessä erityisesti soteuudistuksen kannalta merkittävät hankintayksiköt, isot kaupungit ja liikkumisen ja liikenteen digitalisaation edelläkävijät.  

Miksi johtaa hankintoja strategisesti?

Mikäli alla olevat hankintojen johtamistarpeet ja/tai -haasteet vastaavat omiasi, hankintakokonaisuuden strategisesta johtamisesta on sinulle apua.

  • Kestävän ja innovatiivisen toiminnan nykytilan hahmottaminen kokonaisuutena
  • Ennakoiva julkisten hankintojen suunnittelu
  • Hankintoja koskevien strategisten linjausten tekeminen
  • Hankintojen kehittämistä koskevien tavoitteiden asettaminen, jotta ne olisivat kestäviä ja innovatiivisia.
  • Hankintatiekarttojen laatiminen.

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa?

Tietoa

KEINO-osaamiskeskus valmentaa ja sparraa hankintayksiköiden johtoa strategisten tavoitteiden asettamisessa sekä auttaa vastuullisten ja innovaatiomyönteisten strategioiden laadinnassa. Eri hankintayksiköiden johdolle (sis. poliittinen ja operatiivinen johto) on tarjolla valmennuspaketti. 

Neuvoja

KEINO-osaamiskeskus antaa neuvoja tiekartan laatimisesta niille, joita tiekarttoja ei vielä ole JA auttaa tiekarttoja jo tehneitä hankintayksiköitä niiden jatkojalostuksessa

Työkaluja

KEINO-osaamiskeskus antaa hankintayksikön johdolle ja käytännön toimijoille työkaluja ja välineitä (mm. ISO 20400:2017 -standardi) strategisten tavoitteiden toteutukseen ja kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemiseen.

KEINOn tavoitteena on, että mahdollisimman moni hankintayksikkö sitoutuu kunta-, hankinta- tai elinkeinostrategiassa tai vastaavassa ohjelmassa hankintastrategisiin tavoitteisiin ja päämääriin, joissa tavoitellaan kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemistä ja niiden avulla tosiasiallista vaikuttavuutta. 

Miten pääset alkuun?

Lähetä meille viesti osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi , jossa kerrot mitkä ovat tarpeesi ja tavoitteesi. Parhaiten auttamaan kykenevä osaaja on sinuun tämän jälkeen yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse, minkä jälkeen hahmottelette yhdessä jatkoaskeleet.

Yhteenveto hankintalinjauksista ja tiekartoista

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen tila Suomessa vuonna 2018

lateral-image-right