Mikä Green Deal -sopimus?

Julkisten hankintojen Green Deal -sopimusmallin konseptia kehitettiin Motivan johtamassa VN TEAS-hankkeessa, joka päättyi syyskuussa 2018. Ehdotus Green Deal -sopimusten konseptista on esitetty hankkeen loppuraportissa.

Green Deal tukee kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien sekä valtion hankintayksiköiden olemassa olevia rakenteita, kuten hiilineutraalisuustavoitteita, resurssiviisauden, kiertotalouden, kestävien sekä innovatiivisten hankintojen tiekarttoja, ilmastostrategioita ja energiatehokkuussopimuksia.

Osaamiskeskuksen tehtävänä on pilotoida Green Deal -sopimusmallin toteutusvaihtoehtoja konkreettisessa hankintatoiminnassa ja siten vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta sekä vähähiilisyyttä edistävien hankintojen toteuttamista. Green Deal -sopimuksen solmineille hankintayksiköille osaamiskeskus tarjoaa laajaa asiantuntijapalveluaan yhteisen valmisteluvaiheen aikana sekä tukea myös kilpailutusvaiheessa. Green Deal -sopimuksen tehneistä hankintayksiköt muodostavat yhteisesti uuden hankintaosaamisverkoston, joka myös sitoutuu antamaan vertaistukea muille.

Lisätietoja Green Deal -sopimuksista löytyy myös sivustolta Sitoumus 2050.