Hankintojen Green Deal -sopimukset

Julkisten hankintojen Green Deal -sopimus on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sitoumus, jonka hankintayksikkö solmii valtion osapuolen kanssa. Sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa hollantilaisen Green Dealin, ruotsalaisten tilaajaryhmäkonseptin ja tanskalaisten Gronne Inkob -konseptien kautta.  

Green Deal -sopimus koskee tyypillisesti yhtä tai useampaa teemaa tai hankintakohdetta, joiden kestävyyden parantamiseen sitoudutaan hankinnoissa. Samalla Green Deal -toiminnalla luodaan uudenlainen hankintojen yhteistyö- ja osaamisrakenne, jossa voidaan seurata hankintaprosessia ja arvioida vaikutuksia.  Ottamalla osaa Green Deal -sopimukseen hankintayksikkö edistää omia energia-, ilmasto-, sekä bio- ja kiertotalouden tavoitteitaan ja saa tukea aihealueen kehitystyöhön.

Green Deal -sopimus soveltuu hankintayksiköille, joilla on tahto, resurssit sekä motivaatio kehittää toimintaansa ja omaksua uusia toimintamalleja nopeallakin aikataululla.   

Kunkin Green Deal -sopimuksen sitoumukset ja yksityiskohdat määritellään sisältö- ja aihealuekohtaisesti.

KEINO-osaamiskeskus ja hankintojen Green Deal -sopimukset

Koordinointi  

KEINO-osaamiskeskus vastaa Green Dealien aiheiden hakemisesta, koordinoinnista, mahdollisista taustaselvityksistä ja yhteisen toimintamallin kehitysprosessista sekä fasilitoimisesta.  

Seuraaminen  

KEINO-osaamiskeskus seuraa sopimusten toteutumista sekä arvioi vaikutuksia yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa.  

Tuki hankintaan  

KEINO tarjoaa Green Dealeihin osallistuville hankintayksiköille asiantuntijapalveluaan ja tarvittaessa tukea esimerkiksi selvitysten ja markkinakartoitusten tekoon sekä vuoropuhelun järjestämiseen.

Näkyvyys  

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa sopimuksen solmineille hankintayksiköille näkyvyyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  

Miten pääset alkuun Green Deal -sopimuksissa?  

Käynnissä ja kartoitettavana olevat Green Dealit löytyvät täältä Jos sinulla on mielessä jokin uusi aihe, joka sopisi Green Dealille, lähetä meille viesti osoitteeseen palvelu [at] hankintakeino.fi.