Kenelle ja miksi julkisten hankintojen kehittäjäryhmät sopivat?

Kenelle julkisten hankintojen kehittäjäryhmätoiminta on tarkoitettu?

Kehittäjäryhmät on tarkoitettu hankintayksiköille, joilla on tahto, resurssit ja motivaatio kehittää toimintaansa ja omaksua uusia toimintamalleja tilaajaosaamisen tasosta riippumatta. Liiketoimintaekosysteemeille ja verkostoille, jotka kehittävät ratkaisuja markkinoita ennakoiden.  

Miksi osallistua julkisten hankintojen kehittäjäryhmätoimintaan?

Mikäli alla olevat tarpeet vastaavat omiasi, voit hyötyä kehittäjäryhmätoiminnasta.  

 • Olet tunnistanut tietyn tarpeen, mutta ratkaisumallista ei ole vielä tietoa (esim. kasvualustat, biotalous, puhtaat ratkaisut ja älykäs liikenne) 

 • Tarvitset asiantuntija-apua hankinnan valmisteluvaiheessa 

 • Koet hyötyväsi tiiviimmästä yhteistyöstä ja kumppanuuksien muodostamisesta muiden hankintayksiköiden kanssa 

 • Haluat aloittaa tutkimus- tai selvityshankkeen tietystä aiheesta yhdessä muiden toimijoiden kanssa  

 • Olet/ haluat olla kestävien ja innovatiivisten hankintojen edelläkävijä ja haluat vauhdittaa myös muiden osaamista 

 • Kaipaat muiden hankkijoiden vertaistukea ja kokemuksia esimerkiksi seuraavista: 

  • riskienhallinnan työkalut 

  • markkinakartoituksen tekeminen 

  • markkinavuoropuhelun toteuttaminen 

Miten kehittäjäryhmä toimii?

Mitä kehittäjäryhmiä on käynnissä ja suunnitteilla?