Julkisten hankintojen kehittäjäryhmät: miten ryhmä toimii?

Jokainen hankintojen kehittäjäryhmä on uniikki ja jokaisen ryhmän toiminta muotoutuu sen jäsenien mukaan. Erilaisia toiminatamalleja on useita. Alustava KEINOn esittämä kehittäjäryhmän toiminnan etenemisen malli on seuraavanlainen:

Prosessikaavio kehittäjäryhmätoiminnasta

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa? 

Yhteistyömahdollisuudet ja niiden koordinointi  

KEINO-osaamiskeskus vastaa yhteistyön käynnistämisen koordinoinnista, tarvittavista taustaselvityksistä ja yhteisen toimintamallin kehitysprosessin sekä markkinavuoropuhelun fasilitoimisesta. 

Toimintamallit 

KEINO-osaamiskeskus edistää hankkijoiden uusien hankintamallien käyttöönottoa ja osaamisen kehittymistä.  

Tuki hankinnan valmisteluvaiheessa  

Kehittäjäryhmään osallistuville hankintayksiköille KEINO tarjoaa laajaa asiantuntijapalveluaan yhteisen valmisteluvaiheen aikana.  

KEINOn kehittäjäryhmätoiminnan tavoitteena on kiihdyttää kasvualojen kuten terveysteknologian, biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen sekä älykkään liikenteen markkinoita ja innovaatiotoimintaa kysyntälähtöisesti.  

Huom! Kehittäjäryhmän toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Liitteet
KEINO-osaamiskeskuksen hankintojen kehittäjäryhmä -prosessikaavio