Julkisten hankintojen kehittäjäryhmät/tilaajaryhmät

Hankintojen (myös tilaajaryhmänä tunnettu) kehittäjäryhmä on julkisista hankkijoista koostuva väliaikainen ryhmittymä, joka muodostuu yhteisten hankintatarpeiden ympärille. Toiminta keskittyy erityisesti hankintojen valmistelu- ja suunnitteluprosessin kehittämiseen, mikä voi konkretisoitua esimerkiksi yhteisten ennakoivien markkinavuoropuheluiden toteuttamisena tai erilaisten työkalujen luomisena. Kehittäjäryhmissä hankintayksiköt voivat kehittää malleja ja kokeilualustoja myös yhdessä tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa.  

Keskeinen osa kehittäjäryhmätoimintaa on hankinta-asiantuntijoiden ja -yksiköiden välisen yhteistyön ja vertaistuen lisääminen, minkä avulla vauhditetaan kestävien ja innovatiivisten hankintojen leviämistä sekä uusien ratkaisujen ja toimintamallien tehokkaampaa skaalautumista. Pyrkimyksenä on viestiä markkinoille aito näkemys julkisten hankintayksiköiden tahtotilasta ja tarpeista ja hyödyntää yhteistyön myötä kasvanutta kysyntävolyymia. Julkinen sektori voi toimia merkittävänä markkinoiden avaajana uusille ratkaisuille ja kehittäjäryhmistä tunnistetaan toimijoita, jotka ovat näiden ratkaisujen potentiaalisia edelläkävijäasiakkaita.   

Keille KEINO-kehittäjäryhmä on tarkoitettu ja miksi liittyä?        

Miten KEINO-kehittäjäryhmä toimii?          

Mitä KEINO-kehittäjäryhmiä on tarjolla ja suunnitteilla?

 

Etunimi
Ville
Sukunimi
Valovirta
Erikoistutkija, innovatiiviset hankinnat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
050 354 3280
Sähköposti
Voit kysyä minulta näistä
Hankintojen strateginen johtaminen
Hankintojen kehittäjä-/tilaajaryhmät
Hankintatoimen kansainvälisyys
Hankintojen vaikuttavuuden todentaminen
Hankintojen vaikutusten arviointi ja mittaus