Julkisen hankinnan alueellinen yhteistyö ja tuki

Mikäli sinulla tarve auttaa tai saada apua (maakunta)alueesi hankintayksiköiltä, haluat jakaa tietoja tai tukea paikallista toimintaa, tai/ja oppia toisilta lähialueiden kollegoilta, KEINOn tukemasta alueellisesta yhteistyöstä on sinulle apua.

Keille julkisen hankinnan alueellinen yhteistyö on olennaista?

Kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot, yliopistot ja seurakunnat.

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa?

KEINO-osaamiskeskus rahoittaa paikallisten kestävien ja innovatiivisten hankintojen neuvonantajien eli KEINO-muutosagenttien työtä. Muutosagentit toimivat KEINOn paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita. Tällä hetkellä KEINO-muutosagentteja on löytyy seuraavilta alueilta:

KEINO-muutosagenttialue Pirkanmaa KEINO-muutosagenttialue Pohjois-Pohjanmaa KEINO-muutosagenttialue Pirkanmaa
Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa

Varsinais-Suomi 

 

Lue lisää muutosagenteista sivulta KEINO-muutosagentit.