Julkisen hankinnan alueellinen yhteistyö ja tuki

Miksi hankinnan alueellinen yhteistyö ja tuki on hyödyksi?

Mikäli alla olevat yhteistyö ja -tukitarpeet ja/tai -haasteet vastaavat omiasi, KEINOn kokoamasta alueellisesta yhteistyöstä on sinulle apua.

  • Halu tukea paikallista toimintaa
  • Tarve tai halu auttaa alueen hankintayksiköitä jakamaan tietoja ja oppimaan toisilta.

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa?

Muutosagentit

KEINO-osaamiskeskuksen sivuilta, voit vastaisuudessa hakea tietoa paikallisista kestävien ja innovatiivisten hankintojen neuvonantajista eli muutosagenteista. Muutosagentit toimivat KEINOn paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita. 

Muutosagenttien tehtävänä on

1. neuvoa ja sparrata alueensa hankintayksiköitä KEINOn toiminnan mukaisesti sekä

2. tuoda osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista

3. verkottaa eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään

4. aktivoida hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja tilaajaryhmiin

5. edistää Green -Deal sopimusten toteuttamista maakunnissa.

Ensimmäiset KEINO-muutosagentit on valittu pilottiprojekteihin seuraaville alueille: Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Näiden pilottikohteiden perusteella, pyrimme saamaan muutosagentti-konseptia laajennettua kaikkiin tuleviin maakuntiin. Muutosagenttien työpanosta tuetaan KEINOn resursseista. 

Muutosalumnit

KEINO-osaamiskeskuksen sivuilta, voit vastaisuudessa hakea tietoa kestäviä ja innovatiivisia hankintojen jo toteuttaneista julkisista hankkijoista eli muutosalumneista. Muutosalumnien tietoja julkaistaan KEINOn sivuilla ensimmäisten valmistuneiden KEINO-projektien jälkeen.

Oletko toteuttanut kestävän ja/tai innovatiivisen hankinnan ja olet valmis jakamaan tietoasi kiinnostuneille? Kaipaamme apuasi! Ilmoittaudu muutosalumniksi tästä.

Keille julkisen hankinnan alueellinen yhteistyö on olennaista?

Kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot, yliopistot ja seurakunnat.

Miten pääset alkuun?

Vielä emme kykene tarjoamaan sinulle alueellisten muutosagenttien ja alumnien apua. Voit kuitenkin vinkata meille sopivia henkilöitä ko. rooleihin osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi, niin saat tämänkin keinon käyttöösi.