Julkisten hankintojen hankintayhteistyö ja -verkostoituminen

Edelläkävijäyhteistyö (Green Deal -sopimus)

Kehittäjäryhmät /Tilaajaryhmät

Alueellinen yhteistyö ja -tuki 

Hankintatoiminnan kansainvälisyys