Kilpailutuksen toteuttaminen

Kestävyysnäkökohtia voi sisällyttää tarjouspyyntöön teknisinä vaatimuksina tai hinta-laatusuhteen vertailuperusteina. 

Teknisillä vaatimuksilla voidaan määritellä minimitaso, joka tarjottavan tuotteen tai palvelun tulee täyttää. Vertailuperusteilla taas voidaan kannustaa tarjoajia kunnianhimoisempaan suoritustasoon antamalla lisäpisteitä tietyn vaatimuksen ylittämisestä. Tarjouspyynnössä on määriteltävä myös, kuinka vaatimusten täyttyminen todennetaan. Vaatimukset ja vertailuperusteet eivät saa olla sellaisia, jotka suosivat vain yhtä toimijaa. 

Tarjouspyynnössä voidaan myös asettaa soveltuvuusvaatimuksia tarjoajalle. Hankkija voi esimerkiksi edellyttää, että tarjoaja sitoutuu toteuttamaan tiettyjä ympäristöasioiden hallintatoimenpiteitä tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmän noudattamista sekä toimitusketjun hallinnoinnin ja seurannan toimenpiteitä esimerkiksi sosiaalisen vastuun osalta. 

Valmiita kriteerejä eri tuoteryhmien hankintoihin löydät seuraavista verkkopalveuista:

Lisätietoa tarjouspyynnön valmistelusta: 

Kestävyysnäkökohtien huomioiminen hankinnan muissa vaiheissa

Hankintojen suunnittelu ja valmistelu

Sopimus ja sopimuksen seuranta

Vaikuttavuus ja arviointi

Miten työllistää julkisilla hankinnoilla?

Leipomotyöntekijä

Työllistä hankinnoilla

Julkiset hankinnat voivat toimia työkaluna niin työllisyysasteen nostamisessa kuin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä.

lateral-image-left

Lisätietoja aiheesta

Lue lisää aiheesta ulkopuolisessa verkkopalvelussa.

Valtion hankintakäsikirja 2017 – Osa VIII Vastuullisuus ja innovatiivisuus

Koulutusmateriaali energiatehokkaisiin hankintoihin

TEM: Opas sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin