Kilpailutuksen toteuttaminen

Kestävyysnäkökohtia voi sisällyttää tarjouspyyntöön teknisinä vaatimuksina tai hinta-laatusuhteen vertailuperusteina. 

Teknisillä vaatimuksilla voidaan määritellä minimitaso, joka tarjottavan tuotteen tai palvelun tulee täyttää. Vertailuperusteilla taas voidaan kannustaa tarjoajia kunnianhimoisempaan suoritustasoon antamalla lisäpisteitä tietyn vaatimuksen ylittämisestä. Tarjouspyynnössä on määriteltävä myös, kuinka vaatimusten täyttyminen todennetaan. Vaatimukset ja vertailuperusteet eivät saa olla sellaisia, jotka suosivat vain yhtä toimijaa. 

Tarjouspyynnössä voidaan myös asettaa soveltuvuusvaatimuksia tarjoajalle. Hankkija voi esimerkiksi edellyttää, että tarjoaja sitoutuu toteuttamaan tiettyjä ympäristöasioiden hallintatoimenpiteitä tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmän noudattamista sekä toimitusketjun hallinnoinnin ja seurannan toimenpiteitä esimerkiksi sosiaalisen vastuun osalta. 

Valmiita kriteerejä eri tuoteryhmien hankintoihin löydät seuraavista verkkopalveuista:

Lisätietoa tarjouspyynnön valmistelusta: 

Valtion hankintakäsikirja 2017 – Osa VIII Vastuullisuus ja innovatiivisuus 

Käsikirjassa on hankintalainsäädännön vaatiman kilpailuttamisen toteutusvaiheita sekä käytännön opastusta hankintojen käytännäntoteutukseen.

lateral-image-right

Koulutusmateriaali energiatehokkaisiin hankintoihin 

Menetelmiä ja esimerkkejä energiaa säästävistä hankinnoista Motivan pitämästä webinaarisarjasta. (2018)

lateral-image-right

TEM: Opas sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin 

Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin kuvaa käytännön esimerkkien avulla, miten sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon hankinnan eri vaiheissa. (2017)

lateral-image-right

Miten työllistää julkisilla hankinnoilla? 

Millaisiin hankintoihin työllistämisehto parhaiten soveltuu? Miten työllistämisehtoa sovelletaan käytännössä? Tutustu Hankinnoista duunia -hankkeen materiaaleihin. (2017)

lateral-image-right