Miten tehdä kestävä hankinta?

Kestävyys voidaan ottaa huomioon monin tavoin hankintaprosessin eri vaiheissa. Hankintaorganisaatio voi käyttää yksittäisissä hankinnoissa vaatimuksia, jotka edistävät kestävyyttä. Organisaatiolla voi myös olla kestävyyteen liittyviä linjauksia sekä määritellyt toimintatavat ja ohjeistukset systemaattiseen kestävämpien tuotteiden ja palvelujen valintaan hankinnoissa. Kestävyystavoitteet voivat olla myös osa hankintojen koko johtamisjärjestelmää. 

Klikkaa haluamaasi vaihetta, niin pääset sivulle, jossa kerromme lisää kestävyysnäkökohtien huomioimisesta: 

Hankinnan suunnittelun symboli

Hankintojen suunnittelu ja valmistelu 

 • Mitä organisaation kestävyystavoitteita on olemassa? 

 • Missä tulevissa hankinnoissa kestävyystavoitteita painotetaan? 

 • Mitkä ovat hankinnan tarpeet ja tavoiteltavat vaikutukset sekä niitä koskevat vaatimukset? 

 • Miten kartoitan markkinoita ja selvitän, millaisiin kestävyystavoitteisiin markkinoilla on mahdollisuuksia vastata? 

Hankintojen kilpailutuksen symboli

Hankintojen kilpailutuksen toteuttaminen 

 • Miten kirjaan kestävyystavoitteita edistäviä vaatimuksia ja/tai vertailuperusteita tarjouspyyntöön? 

 • Mikä on vertailuperusteiden painoarvo tarjouspyynnössä? 

hankintasopimuksen symboli

Sopimus ja sopimuksen seuranta 

 • Miten sopimusehdoilla voi kannustaa toimittajaa? 

 • Miten varmistetaan, toteutuvatko tarjouspyynnössä ja sopimuksessa määritellyt tavoitteet ja vaatimukset? 

 • Mistä toimittaja raportoi? 

hankinnan vaikutuksen arvioinnin symboli

Vaikuttavuus ja arviointi

 • Miten hankinnan kestävyystavoitteet ja vaatimukset toteutuivat ja miten vaikutuksia voi arvioida? 

 • Miten toimintamallin kehittämistarpeita otetaan huomioon tulevissa hankinnoissa? 

 

Tekstin lähteinä on käytetty Motivan Hyvän hankinnan ABC osuutta sekä valtiovarainministeriön Valtion hankintakäsikirjaa 2017