Sopimus ja sopimuksen seuranta

Hankintasopimus on innovaatioihin kannustava, kun siihen sisältyy tuotteen tai palvelun  kehitystyötä ja/tai kehitystyöhön siihen kannustavia ehtoja. Tämä voi tarkoittaa erillistä tutkimus- ja  kehityspalvelua tai palvelutuotannon yhteydessä tapahtuvaa kehittämistä sopimuskauden  kuluessa 

  • Uuden tavaran tai palvelun (innovaation) kehitystyötä sisältävä sopimus (T&K-hankinta tms.)  

  •  Innovaatioihin kannustava palvelutuotannon sopimus. (sopimuskannusteet tms.) 

Lisäksi sopimukseen voidaan sisällyttää tulosperusteisia bonus-sanktiomalleja, jotka ohjaavat toimittajaa sopimuskaudella.