Miten tehdä innovatiivinen hankinta?

Tilaajana toimiva hankintayksikkö voi päätyä suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisen hankinnan, jolloin tyypillisesti syynä on tarve tai mahdollisuus parantaa hankittavaa tuotetta tai palvelua, tai vastata tunnistettuun hankintatarpeeseen ostamalla kokonaan uusi tuote tai palvelu. Yhtä lailla hankinta voi mahdollistaa uuden liiketoimintamallin toteutumisen, tai hyödyntää markkinoilla jo olemassa olevaa liiketoimintainnovaatiota. 

Kun hankinnan kohde on innovatiivinen, kohdistuu hankinta kokonaan uuteen tai aiemmasta merkittävästi paranneltuun tuotteeseen tai palveluun. Hankintayksikkö voi kannustaa markkinoita kehittämään uuden ratkaisun tarpeeseensa, tai vaihtoehtoisesti ostaa kehitystyötä, jonka tuloksena syntyvä ratkaisu täyttää hankintayksikön tarpeen. Innovatiiviseen hankinnan kohteeseen yhdistyy monistettavuus: hankinnan kohde ei ole rakennushankkeen tai täysin räätälöidyn IT-järjestelmän kaltainen asiakasspesifi toteutus, vaan ainakin joiltain osin monistettavissa myös muiden kuin tilaajan käyttöön. 

Hankintaprosessiin kohdistuva innovatiivisuus ilmenee uudenlaisina käytäntöinä hankinnan suunnittelussa, itse hankintamenettelyn läpiviennissä tai hankinnan kohteen käyttöönotossa. Lisäksi hankintayksikkö voi sisällyttää sopimuskaudelle innovatiivisuuteen kannustavia elementtejä.  

Miten hankkia innovatiivisesti?

Lisää aiheesta muissa verkkopalveluissa

Askeleet innovatiivisiin hankintoihin

Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat - hankkeen valmennusaineiston pohjalta syntynyt oiva oppimateriaali aiheesta. Hankkeeseen osallistui kolme varsinaissuomalaista hankintatiimiä, Turun AMK:n IT-hankintatiimi, Turun yliopiston Funktionaalisten

lateral-image-right