Miten tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemiseen löytyy useita keinoja. Kansallinen hankintalaki (1397/2016) kannustaa ja mahdollistaa ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisen tehtäessä julkisia hankintoja. Hankintoja voidaan käyttää tehokkaammin julkisen kysynnän ohjauskeinona, kun hankintayksiköissä pystytään asettamaan hankinnoille tavoitteita ja seuraamaan niiden toteutumista.  

Kun organisaatio ryhtyy toteuttamaan kestäviä ja innovatiivisia hankintoja, on tehtävä valinta, mistä tuoteryhmistä lähdetään liikkeelle ja millä saadaan aikaan merkittävin vaikutus. Lähes kaikissa hankinnoissa on mahdollista löytää uusia, kestävämpiä ja vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia. Resursseja on kuitenkin aina rajallisesti: siksi on oleellista pohtia, mihin hankintoihin panostetaan.   

Hankinnan tavoitteiden painotuksessa tulee huomioida se, mitkä tavoitteet ovat organisaatiolle strategisesti tärkeitä kuten myös, mitkä kestävyysnäkökohdat ovat valituissa tuoteryhmissä merkittäviä ja onko valitussa hankinnassa innovaatiopotentiaalia. On tärkeää tunnistaa, mihin hankinnalla voidaan vaikuttaa, ja mihin tarvitaan esimerkiksi toimintatapojen tai organisaatiokulttuurin muutosta.   

Tältä sivustolta löydät vinkkejä, jotka auttavat sinua alkuun siinä, miten toteuttaa kestäviä ja innovatiivisia hankintoja. 

 

Muita linkkejä

Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus -verkkokoulutus 

KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijat ovat yhdessä laatineet julkisille hankkijoille tarkoitetun maksuttoman verkkokoulutuksen, jossa tutustutaan kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteisiin. Koulutus on tarkoitettu kaikille julkisia hankintoja tekeville henkilöille, jotka haluavat oppia, mitä kestävät ja innovatiiviset hankinnat ovat.  Pääset koulutukseen tästä

Miten hankkia sosiaalisesti kestävästi ja vastuullisesti?

Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin

Työ ja elinkeinoministeriön julkaisu.

narrow

Miten työllistää julkisilla hankinnoilla?

Minkälaisiin hankintoihin työllistämisehto parhaiten soveltuu? Miten työllistämisehtoa sovelletaan käytännössä? THL:n Hanki ja työllistä! -itseopiskelumateriaalista löydät vastauksia.

narrow

Miten hankkia ympäristöystävällisesti?

Tuoteryhmien ympäristövaikutusten huomioiminen

Motiva on kerännyt tietopankkiinsa ympäristötietoa eri tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista ja siitä miten näitä voi julkisissa hankinnoissa huomioida. Tietopankkiin on valittu tuoteryhmiä, jotka ovat volyymiltaan suuria julkisen sektorin hankinnoissa, ja joilla on merkittävät

lateral-image-right

Miten hankkia innovatiivisesti?

Askeleet (kestäviin ja) innovatiivisiin hankintoihin

Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat - hankkeen valmennusaineiston pohjalta syntynyt oiva oppimateriaali aiheesta. Hankkeeseen osallistui kolme varsinaissuomalaista hankintatiimiä, Turun AMK:n IT-hankintatiimi, Turun yliopiston Funktionaalisten

lateral-image-right
kuvakaappaus koulutuksen etusivulta

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteet

Joko olet suorittanut "Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus" -verkkokoulutuksen?

lateral-image-right