Miten tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemiseen löytyy useita keinoja. Kansallinen hankintalaki (1397/2016) kannustaa ja mahdollistaa ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisen tehtäessä julkisia hankintoja. Hankintoja voidaan käyttää tehokkaammin julkisen kysynnän ohjauskeinona, kun hankintayksiköissä pystytään asettamaan hankinnoille tavoitteita ja seuraamaan niiden toteutumista.  

Kun organisaatio ryhtyy toteuttamaan kestäviä ja innovatiivisia hankintoja, on tehtävä valinta, mistä tuoteryhmistä lähdetään liikkeelle ja millä saadaan aikaan merkittävin vaikutus. Lähes kaikissa hankinnoissa on mahdollista löytää uusia, kestävämpiä ja vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia. Resursseja on kuitenkin aina rajallisesti: siksi on oleellista pohtia, mihin hankintoihin panostetaan.   

Hankinnan tavoitteiden painotuksessa tulee huomioida se, mitkä tavoitteet ovat organisaatiolle strategisesti tärkeitä kuten myös, mitkä kestävyysnäkökohdat ovat valituissa tuoteryhmissä merkittäviä ja onko valitussa hankinnassa innovaatiopotentiaalia. On tärkeää tunnistaa, mihin hankinnalla voidaan vaikuttaa, ja mihin tarvitaan esimerkiksi toimintatapojen tai organisaatiokulttuurin muutosta.   

Tältä sivustolta löydät vinkkejä jotka auttavat sinua alkuun siinä, miten toteuttaa kestäviä ja innovatiivisia hankintoja. 

Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus -verkkokoulutus 

KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijat ovat yhdessä laatineet julkisille hankkijoille tarkoitetun maksuttoman verkkokoulutuksen, jossa tutustutaan kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteisiin. Koulutus on tarkoitettu kaikille julkisia hankintoja tekeville henkilöille, jotka haluavat oppia, mitä kestävät ja innovatiiviset hankinnat ovat. 

Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus -verkkokoulutus eOppivassa

Tutustu tarkemmin kestävän tai innovatiivisen hankinnan tekemiseen

Miten tehdä kestävä hankinta?

Kestävyys voidaan ottaa huomioon monin tavoin hankintaprosessin eri vaiheissa. Hankintaorganisaatio voi käyttää yksittäisissä hankinnoissa vaatimuksia, jotka edistävät kestävyyttä. Organisaatiolla voi myös olla kestävyyteen liittyviä linjauksia sekä

narrow

Miten tehdä innovatiivinen hankinta?

Tilaajana toimiva hankintayksikkö voi päätyä suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisen hankinnan, jolloin tyypillisesti syynä on tarve tai mahdollisuus parantaa hankittavaa tuotetta tai palvelua, tai vastata tunnistettuun hankintatarpeeseen

narrow

Syvennä hankintaosaamistasi

Tutustu itseopiskelumateriaaleihin

kuvakaappaus koulutuksen etusivulta

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteet

Joko olet suorittanut "Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus" -verkkokoulutuksen?

lateral-image-right
Kuvituskuva_ajatuskupla

Hankinnoilla työllistämisen päivitetty itseopiskelumateriaali

Materiaalin päivitys on tehty yhteistyössä KEINO:n ja SIEPP -hankkeen kesken. 

lateral-image-left

Lisää aiheesta

Linkkejä ulkopuolisiin verkkopalveluihin

Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu

narrow

Tuoteryhmien ympäristövaikutusten huomioiminen

Tietoa eri tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista ja siitä miten näitä voi julkisissa hankinnoissa huomioida.

narrow