Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Pienoiskuva

Julkisen sektorin rooli kestävien tuotteiden ja palveluiden hankkijana on merkittävä. Kaikki Suomen julkiset hankinnat muodostavat vuosittain noin 35 miljardin euron potin. Tällaisen summan vastuullisella kohdistamisella on valtava vaikutus yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuteen. 

Hankinnat ovat keino toiminnallistaa julkisen sektorin strategisia tavoitteita eli päästä tavoitteista konkreettisiin vaikutuksiin ja hyötyihin. Keskeistä on löytää hankintoihin sellaiset tavoitteet ja kriteerit, joihin juuri kyseisellä hankinnalla voidaan vaikuttaa. Hankintojen tuloksena syntyviä vaikutuksia ja hyötyjä tulee arvioida ja tarkastella niiden koko elinkaaren ajalta. Kestäviä ja innovatiivisia hankintoja kannattaa tehdä, sillä niiden kautta saadaan aikaan välittömiä hyötyjä ja vaikutuksia julkiselle sektorille. 

Toteuttamalla kestäviä ja innovatiivisia hankintoja julkinen sektori näyttää esimerkkiä ja edesauttaa vastuullisuustavoitteiden saavuttamista yhteiskunnassa. Näin voidaan vastata tiukentuviin vaatimuksiin ja säädöksiin sekä voidaan luoda myös uutta liiketoimintaa ja edistää innovaatioita.  

 

Muita linkkejä 

SYKEn raportti: Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö 

Tutkimuksessa analysoitiin julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen elinkaarisia kasvihuone-kaasupäästöjä ja raaka-aineiden käyttöä. (2019) Lue tutkimus täältä

Mikä kestävä hankinta?

narrow

Mikä innovatiivinen hankinta?

narrow

Miten tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

lateral-image-left