Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Kestävät ja innovatiiviset hankintakeinot -kuvitus

Julkisen sektorin rooli kestävien tuotteiden ja palveluiden hankkijana on merkittävä. Kaikki Suomen julkiset hankinnat muodostavat vuosittain 35 miljardin euron potin. Tällaisen summan vastuullisella kohdistamisella on valtava vaikutus yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuteen.

Toteuttamalla kestäviä (julkisia) hankintoja, julkinen sektori näyttää esimerkkiä ja yksityisille toimijoille ja ennen kaikkea edesauttaa ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista yhteiskunnassa.  Kestävät hankinnat edistävät kiertotaloutta ja helpottavat heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja/tai tukevat ihmisoikeuksien toteutumista. Näin luodaan vastataan tiukentuviin vaatimuksiin ja säädöksiin sekä voidaan luoda mm. uutta liiketoimintaa ja edistää innovaatioita. 

Toteuttamalla innovatiivisia hankintoja vastaavasti voidaan tukea kestävyyttä ja vastuullisuutta. Virallisen tavoitteen mukaan viisi prosenttia julkisista hankinnoista tulisikin olla innovatiivisia hankintoja. 

 

Miksi hankkia kestävästi? Esimerkkinä sosiaalinen vastuu:

  • Työtön tai osatyökykyinen saa ovet auki työelämään. 
  • Työttömyyteen liittyvät kustannukset vähenevät.  
  • Kunnan verotulot kasvavat.
  • Ostovoima kasvaa.

Työllistämisehdoilla voidaan luoda työtä kymmenille tuhansille työttömille työnhakijoille.

 

Mikä kestävä hankinta?

narrow

Mikä innovatiivinen hankinta?

narrow

Miten tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

lateral-image-left