Mikä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Kestävät ja innovatiiviset hankintakeinot kuvitus

Kestävä ja innovatiivinen hankinta on sellainen, jolla julkiset varat ohjataan vastuullisesti tuotettuihin palveluihin, tuotteisiin tai urakoihin uudella, innovatiivisella tavalla. 

Kestäviä julkisia hankintoja tekemällä hankintayksiköt valitsevat ympäristöystävällisen sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisen vaihtoehdon. Näin edistetään ympäristöystävällisten ja vastuullisten tuotteiden markkinoita. Kestävyysnäkökulmat huomioidaan hankinnan suunnittelussa asettamalla kestävyyttä tukevia kriteerejä hankintaprosessin eri vaiheisiin. Kestävät hankinnat ohjaavat koko toimitusketjua vastuullisempaan suuntaan ja edistävät hyvien käytäntöjen leviämistä. 

Innovatiivinen julkinen hankinta voi olla esimerkiksi uuteen teknologiaan perustuva tuote, uudenlainen palvelujen toteutustapa tai uusia ratkaisuja sisältävä rakennusurakka. Innovatiivinen julkinen hankinta tarjoaa mahdollisuuksia uusien ratkaisujen markkinoille tuloon. Innovatiivinen ratkaisu voi auttaa julkista sektoria pienentämään toimintansa ympäristövaikutuksia, kuten hiilijalanjälkeä. Tuotteen tai palvelun toimittajalle hankinta tarjoaa asiakasreferenssin ja mahdollistaa osaamisen ja teknologian edelleen kehittämisen. Innovatiivinen ratkaisu on perusteltu valinta hankintayksikölle, kun sen avulla voidaan parantaa julkisten palvelujen laatua, kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta ja kestävyyttä.

Suurimmat innovatiivisen ja kestävän hankinnan mahdollisuudet löytyvät parhaiten sieltä, missä julkisen sektorin kehittämistarpeet ja yhteiskunnalliset haasteet sekä yritysten osaaminen ja teknologiset valmiudet kohtaavat.