Mikä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Pienoiskuva

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen avulla julkinen sektori voi tuottaa laadukkaampia palveluja ja tehdä taloudellisesti järkeviä hankintoja, joista syntyy vähemmän ympäristövaikutuksia ja jotka lisäävät kestävää hyvinvointia. Julkinen sektori voi hankinnoillaan vauhdittaa muutosta kohti ympäristöystävällisiä toimintatapoja ja kestävää hyvinvointia liittämällä yhteiskunnallisia tavoitteita hankintaprosessiin, kehittämällä ja hankkimalla uusia teknologioita sekä edistämällä jo olemassa olevien fiksujen ratkaisujen leviämistä. 

Kestäviä julkisia hankintoja tekemällä hankintayksiköt valitsevat ympäristöystävällisen sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisen vaihtoehdon. Näin edistetään ympäristöystävällisten ja vastuullisten tuotteiden markkinoita. Kestävyysnäkökulmat huomioidaan hankinnan suunnittelussa asettamalla kestävyyttä tukevia kriteerejä hankintaprosessin eri vaiheisiin. Kestävät hankinnat ohjaavat koko toimitusketjua vastuullisempaan suuntaan ja edistävät hyvien käytäntöjen leviämistä.  

Innovatiivinen hankinta tarkoittaa uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen tai palvelun hankintaa, jolla parannetaan julkisten palveluiden tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja vaikuttavuutta. Innovaatio voi kohdistua tuotteeseen tai palveluun, prosessiin tai tapaan tehdä hankinta. Innovatiivisessa hankinnassa kohteena ovat tulokset, vaikuttavuus, suorituskyky, laatu tai toiminnalliset vaatimukset. Tällöin toteutustapaa ei ole määritelty, jolloin innovaatioille jätetään tilaa. 

Suurimmat innovatiivisen ja kestävän hankinnan mahdollisuudet löytyvät parhaiten sieltä, missä julkisen sektorin kehittämistarpeet ja yhteiskunnalliset haasteet sekä yritysten osaaminen ja teknologiset valmiudet kohtaavat.