KEINO-akatemia

Jakso 3: STRATEGISTEN LINJAUSTEN TOIMINNALLISTAMINEN

Aika: 12.-13.2.2020

Paikka: Kuntatalo, Helsinki

Jakson puheenjohtaja: Salla Koivusalo, Motiva

Jakson tavoitteet

  • Kehitetään yhteinen ymmärrys hankintojen toiminnallistamiseen omassa organisaatiossa eri vaihtoehtojen näkökulmasta
  • Tutustutaan organisaatioiden strategisten tavoitteiden toiminnallistamisen tapaan
  • Tunnistetaan organisaation eri toimijoiden roolia strategisten hankintojen johtamisessa ja toteuttamisessa, mm. toimialat, johto, poliittinen johto
  • Käydään läpi erilaisia tapoja organisoida sisäisiä ja ulkoisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä hankintojen tavoitteelliseen suunnitteluun
  • Perehdytään eri tapoihin tehdä yritysyhteistyötä, sekä miten innovatiivisuutta ja uudenlaisia toimintatapoja tuodaan hankintojen valmisteluun

Ennakkotehtävä johdolle: Miten hankintojen johtamiseen ja hankintoihin liittyvä päätöksenteko on organisoitu, mitkä ovat pullonkaulat ja mitä tulisi tehdä toisin?

Ennakkotehtävä asiantuntijoille: Missä kohtaa hankintojen suunnittelun, kilpailuttamisen ja sopimushallinnan operatiivista tekemistä tulisi tehdä toisin? Mitä se olisi? Kenen tulisi tehdä? Mikä on sinun roolisi? 

Katso kehityspäivien ohjelma täältä

Jakso 3: kehityslähipäivien vierailevien esiintyjien videotaltioinnit

Julkisen organisaation poliittisen johdon rooli hankintojen strategisessa johtamisessa - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala, Vantaan kaupunki

Hankinta-Suomi ja tulevaisuusskenaariot - finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, Valtiovarainministeriö ja johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto

Hankintojen vaikuttavuus ja hallitusohjelman toimeenpano - erityisavustaja (talouspolitiikka) Jussi Pyykkönen, Sisäministeriö

"Case Verohallinto: ideasta ratkaisuksi -prosessi ja toimintamallit uusien ratkaisujen edistäjänä" - kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma, Verohallinto

Näkökulma strategisten hankintojen toiminnallistamiseen - EU Urban Agenda -käsikirjan vaiheet esimerkkien valossa - johtava asiantuntija, Salla Koivusalo, Motiva

Lappeenrannan liiketoimintaekosysteemi - sidosryhmäjohtaja Johanna Väyrynen, Lappeenrannan kaupunki

 

tags
Graafi suurimmat haasteet strategiselle johtamiselle

Organisaatiostrategia hankintoja ohjaavana toimintaperiaatteena

KEINO-akatemian kolmannessa jaksossa hiottiin strategisten linjausten toiminnallistamista.

lateral-image-left