Hankintaosaamisen kehittäminen

Hankintoihin liittyvää osaamista voidaan jaotella hankintoihin liittyviin pätevyyksiin kuten hankintojen valmistelun, toteutuksen ja sopimushallinnan osaamiseen sekä yleisiin projektinhallinta- ja tiimityötaitoihin.

Hankintojen valmisteluun ja toteutukseen liittyviä keskeisiä taitoja ovat mm.

 • Tilanteen analysoinnin, tarpeenmäärittelyn, tarjousasiakirjojen laatimisen sekä tarjousten arvioinnin.
 • Markkinakartoituksen teko eli toimittaja-markkinatuntemuksen hankkiminen ja ennakoiva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa
 • Hankintakriteerien käyttö ja soveltaminen hankintaprosessissa
 • Budjetti- ja hinnoitteluosaaminen kuten elinkaarikustannusten ja investoinnin tuotto-odotusten käyttö valintaperusteena
 • Hankintastrateginen osaaminen eli kyky hahmottaa ja johtaa hankintoihin liittyviä kokonaisuuksia.

Sopimushallinnan osaaminen kattaamm.

 • hankinnan toteutuksen seurannan ja arvioinnin
 • sopimusmuutosten hallinnan
 • vaikutusten ja vaikuttavuuden todentamisen
 • ennakoinnin ja riskien hallinnan
 • sopimusriitojen ratkaisun

Muita hankintoihin liittyviä taitoja ovat esimerkiksi:

 • Substanssiosaaminen eli hyvä käsitys hankinnan kohteesta ja tarpeesta, johon hankinta kohdistuu (esim. teknologia)
 • Ymmärrys kestävän kehityksen periaatteista ja innovaatioiden mahdollisuuksista eri yhteyksissä
 • Laki- ja menettelyosaaminen
 • Sähköisten järjestelmien käyttäminen
 • Lisäksi yleiset projektinhallinta- ja tiimityötaidot kattavat mittavan luettelon taitoja viestinnästä yhteistyöhön, joustavuuteen ja eettiseen toimintatapaan.

Euroopan komissio on kehittänyt hankintaosaamisen tunnistamisen ja kehittämiseen Procur EU -työkalun, jota Keino-osaamiskeskuksessa on hyödynnetty osaamisen osa-alueiden määrittelyssä.  

Hankintaosaamisen englanninkielinen arviointityökalu ProCur EU

Valtiovarainministeriö laatii työkalusta kansallisen version vuoden 2021 aikana osana Hankinta-Suomi-työtä.

 

Tutustu tarkemmin kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin

Kerromme, mikä on kestävä ja innovatiivinen hankinta, sekä miksi ja miten niitä tehdään.

Mikä kestävä hankinta?

narrow

Mikä innovatiivinen hankinta?

narrow

Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

narrow

Miten tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

narrow

Syvennä hankitaosaamistasi

Tutustu kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteisiin verkkokoulutuksen avulla.

kuvakaappaus koulutuksen etusivulta

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteet

Joko olet suorittanut "Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus" -verkkokoulutuksen?

lateral-image-right