Hankintaosaamisen kehittäminen

Onnistuneiden julkisten hankintojen tekemisessä osaamistarpeet ovat moninaiset. Mitä siis on julkisten hankintojen kestävyyden ja innovatiivisuuden osaaminen?  Mitä osaamista kestävien hankintojen tekeminen edellyttää?

o Kokonaisuuksien hahmottaminen ja johtaminen: Yksittäinen hankinta on aina osa isompaa kokonaisuutta ja jokaisella hankinnalla voidaan tavoitella organisaation strategisia tavoitteita. Esimerkiksi hankintojen strateginen rooli ilmastotavoitteiden toteuttajana on korostunut kuntapuolella.

o Substanssiosaaminen: Hyvä käsitys hankinnan kohteesta ja tarpeesta, johon hankinta kohdistuu, esim. teknologia.

o Budjetti- ja hinnoitteluosaaminen: Pelkän halvimman hinnan sijaan valintaperusteena osataan käyttää elinkaarikustannuksia ja investoinnin tuotto-odotuksia.

o Operatiivinen hankintaosaaminen: Hankintakriteerien käyttö ja soveltaminen hankintaprosessissa edellyttävät hankkijalta vahvaa operatiivista hankintaosaamista.

o Hankintajuridiikan osaaminen: Hankintalain tuntemus on tärkeä osa hankkijan arkea.

o Viestintäosaaminen: Kestävien ja innovatiivisten hankintojen keskeinen osaamistarve on markkinakartoitus / toimittaja-markkinatuntemuksen hankkiminen sekä ennakoiva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa.

Alla olevillla sivuilla voi kartuttaa osaamistaan siitä, MITÄ kestävät ja innovatiiviset hankinnat ovat, MIKSI niitä kannattaa tehdä ja MITEN hankinnoissa voi tavoitella kestävyyttä ja innovatiivisuutta. 

Lisäksi voit tutustua kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteisiin noin.tunnin mittaisessa verkkokoulutuksessamme "Kestävä tulevaisuus julkisilla hankinnoilla". 

 

Tutustu tarkemmin kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin

Kerromme, mikä on kestävä ja innovatiivinen hankinta, sekä miksi ja miten niitä tehdään.

Mikä kestävä hankinta?

narrow

Mikä innovatiivinen hankinta?

narrow

Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

narrow

Miten tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

narrow

Syvennä hankitaosaamistasi

Tutustu kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteisiin verkkokoulutuksen avulla.

kuvakaappaus koulutuksen etusivulta

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteet

Joko olet suorittanut "Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus" -verkkokoulutuksen?

lateral-image-right