Hankintaosaamisen kehittäminen

Keinon kuvitus - KEINOn punnukset

Mitä on julkisten hankintojen kestävyyden ja innovatiivisuuden osaaminen? Osaamistarpeet onnistuneiden julkisten hankintojen tekemisessä ovat moninaiset. 

Hankintojen strateginen rooli yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttajana edellyttää strategista osaamistatietoa ja tuntemusta hankinnan kohteesta ja hyvä käsitys tarpeesta, johon hankinta kohdistuu.

Erityisesti innovatiivisiin ja kestäviin hankintoihin ja niiden tarpeen määrittelyyn liittyvät olennaisesti myös markkinatuntemus ja vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa, jotta hankkija pystyy arvioimaan markkinoiden mahdollisuudet tarjota innovatiivista ratkaisua.  Markkinatuntemusta voidaan lisätä ennakoivalla vuoropuhelulla ja hankinnoista tulisi viestiä ajoissa, jotta toimittajat ovat tietoisia tulevista hankintavaatimuksista, mikä edellyttää hankkijalta myös viestintäosaamista

Hankintalain osaaminen on julkisen hankkijan arkea, ja luo julkisiin hankintoihin juridiikan osaamisen vaatimuksen.  Uusi hankintalaki korostaa elinkaarikustannuslaskennan käyttöä hankintojen hinnoitteluperusteena, mikä edellyttää siten myös budjetti‐ ja hinnoitteluosaamista.

Mikä kestävä hankinta?

narrow

Mikä innovatiivinen hankinta?

narrow

Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

narrow

Miten tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

narrow