Vaikuttavuutta kohti yhdessä ja tavoitteellisesti

Jotta elämäntaparemontti onnistuisi, suosittelevat monet, että asettaa itselleen realistisia ja mitattavia tavoitteita, joiden saavuttaminen kertoo, että on oikealla tiellä ja että on onnistunut tekemään oikeanlaisia muutoksia elintavoissaan ja käyttäytymisessään.  Onnistumisen todennäköisyyttä lisää, jos näiden pienempien, konkreettisista muutoksista kertovien tavoitteiden rinnalla tähtää kohti suurempaa tavoitetta – on se sitten terveiden elinvuosien lisäys, hyvänolon vahvistuminen tai vaikka ilmastonmuutoksen hillitseminen omien valintojen ja tekojen kautta.

Edelleen onnistumista lisää, jos löytää samaan tavoitteeseen tähtäävän porukan ympärilleen. Parhaimmillaan tulee myös kenties vetäneeksi mukaan vaikkapa perheensä tai työyhteisönsä. Pian työpaikan pyöräteline on käynytkin ahtaaksi ja pyörien säilyttäminen menee uusiksi ja henkilöstö haluaa osan kokouksista järjestettävän kävelykokouksina.

Kun tarpeeksi moni ryhtyy muuttamaan elämäntapojaan ja onnistuu siinä, syntyy siitä positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Porukka kasaan ja tavoitteet yhteiseen työstöön

Mitä yhteistä on elämäntaparemontilla ja vaikuttavuuden hankinnalla?  Olemme Sitrassa jo jonkin aikaa edistäneet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden hankintaa tulosperusteisen rahoitussopimusten muodossa. Tähän kokemukseen pohjautuen näyttää ainakin analogia elämäntaparemonttien pienempien muutostavoitteiden ja suuremman vaikuttavuustavoitteen asettamisen tärkeyteen olevan ilmeinen.

Yhteistyökin on ensiarvoisen tärkeää -  kuten niin useasti. Olemmekin työstäneet vaikuttavuuden hankintaan liittyviä tavoitteita vaikuttavuuskehittämöiksi kutsumissamme ja yhteiskehittämisen menetelmiin perustuvissa työpajoissa. Niissä laaja joukko julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä kokemusasiantuntijoita on kokoontunut ratkomaan tiettyä yhteiskunnallista haastetta.

Vaikuttavuuskehittämöiden tavoitteena on ollut yhteisten uusien vaikuttavuuslähtöisten kokonaisratkaisujen luominen. Vaikuttavuuskehittämöissä kaikki alkaa tavoitteiden yhteisestä työstöstä. Toisin kuin toisinaan elämäntaparemonteissa, lähtökohtana on aina vaikuttavuustavoite. Vaikuttavuustavoite on jo sinällään konkreettinen, aikaan sidottu ja mitattava.

Vaikuttavuustavoite ei kuitenkaan yksinään riitä, niin kuin ei riitä elämäntaparemontissakaan. Meidän on syytä pilkkoa vaikuttavuustavoitetta vielä muutostavoitteiksi – pienemmiksi tavoitteiksi, jotka on saavutettava, jotta tavoittelemamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus voi syntyä. Jälleen juurisyihin pureutuva laajan porukan työskentely on osoittanut voimansa. Kun tarvittavat muutokset ovat kirkastuneet, on jo helpompi nähdä, millaisilla ratkaisulla muutokset saadaan aikaan.

Hankinnoilla voidaan saada aikaan osa ratkaisuita ja tekemistä riittää vielä monelle muullekin taholle. Vaikuttavuuden hankinta on osa ratkaisua, mutta pelkästään niillä viheliäiset ongelmat eivät taltu. Usein yhteiskehittäminen tuo esiin systeemisen muutoksen väistämättömän tarpeen, kun konkreettisesti näemme, että panokset ja teot pitäisi suunnata nykyistä voimallisemmin siilot ylittäen yhteisenä tavoitteena olevan muutoksen toteuttamiseen. Kokonaisratkaisu kaipaa siis strategista näkemystä ja johtamista, mutta se on jo toinen tarina.

Ole yhteydessä, jos sparrailu vaikuttavuus- ja muutostavoitteiden yhteiseen työstämiseen ja kokonaisratkaisun hahmottamiseen voi auttaa eteenpäin!

Lue lisää:

Oulussa järjestetty vaikuttavuuskiihdyttämö:
https://www.sitra.fi/uutiset/oulussa-haetaan-uusia-ratkaisuja-nuorisotyottomyyteen/

Sitran vaikuttavuusinvestoimisen sivut:

https://www.sitra.fi/aiheet/vaikuttavuusinvestoiminen/

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.