Älyliikenne -kehittäjäryhmä

Liikkumisen palveluiden tuotantoa on ajateltava uudella tavalla. Julkistoimijat ovat merkittävässä roolissa älykkäiden ja kestävämpien liikenteen ratkaisujen kehittämisessä ja markkinoiden avaamisessa. Julkiselta sektorilta tarvitaankin entistä enemmän ennakointikykyä, tiivistä yhteistyötä sekä avoimuutta keskustella tulevaisuuden hankintatarpeista yhteistyössä markkinoiden kanssa.

Business Finlandin koordinoiman kehittäjäryhmän tavoitteena on

  • tarttua liikennealan ajankohtaisiin haasteisiin ja määritellä, miten julkistoimijat voivat hankintoja hyödyntäen vauhdittaa ja mahdollistaa alan uudistuksia.

Tapahtunutta

  • Kehittäjäryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestettiin lokakuussa 2019. Lue lisää tilaisuudesta täältä.
  • Kehittäjäryhmä kokoontui toisen kerran marraskuun alussa.

Tulossa

  • Kehittäjäryhmän toiminnan jatkoa suunnitellaan, lisätietoja tulossa marraskuun aikana!

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ilmaise kiinnostuksesi ryhmän yhteyshenkilölle!

 

Yhteyshenkilö