Älyliikenne -kehittäjäryhmä

Liikkumisen palveluiden tuotantoa on ajateltava uudella tavalla. Julkistoimijat ovat merkittävässä roolissa älykkäiden ja kestävämpien liikenteen ratkaisujen kehittämisessä ja markkinoiden avaamisessa. Julkiselta sektorilta tarvitaankin entistä enemmän ennakointikykyä, tiivistä yhteistyötä sekä avoimuutta keskustella tulevaisuuden hankintatarpeista yhteistyössä markkinoiden kanssa.

Business Finlandin koordinoiman kehittäjäryhmän tavoitteena on

  • tarttua liikennealan ajankohtaisiin haasteisiin ja määritellä, miten julkistoimijat voivat hankintoja hyödyntäen vauhdittaa ja mahdollistaa alan uudistuksia.

Tulossa

  • Kehittäjäryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestetään 10. lokakuuta. Lue lisää tilaisuudesta täältä.

 

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ilmaise kiinnostuksesi ryhmän yhteyshenkilölle.

 

Yhteyshenkilö