Anna-Maijan kasvokuva

Nimi
Anna-Maija
Aalto

Titteli
Asiantuntija, vaikuttavuusinvestoiminen

Yhteystiedot
Sähköposti
anna-maija.aalto@sitra.fi
Puhelinnumero
Puhelinnumero 0294 618 299

Vahvuudet

Yhteiskehittäminen vaikuttavuus- ja muutostavoitteiden määrittelemiseksi ja toimenpiteitten työstämiseksi vaikuttavuuden hankinnan (esim. SIB) pohjalle. Palveluntuottajien yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamis- ja mittaamisosaamisen vahvistaminen.

Keinolaisen kommentti

Yhteistä hyvinvoivaa ja kestävää yhteiskuntaa rakentamassa mitattavien tavoitteiden ja yhteistyön kautta!