Älykäs järjestelmä lukujärjestyksen laatimiseen DigiOne -palvelualustalle

kuvituskuva

Lukujärjestys on yksi tärkeimmistä tekijöistä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sen avulla ohjataan opettajien ja oppilaiden toimintaa, jaetaan koulujen tila- ja työvälineresursseja ja rytmitetään lukemattomien suomalaisten perheiden arkea. Lukujärjestys ja sen laatiminen on oppilaitosten ja koulujen toiminnan ytimessä. 

Lukujärjestyksen laatiminen ja ylläpito on monitahoinen ja -mutkainen prosessi, jossa rehtori optimoi ajankäyttöä opetustilojen, oppilaiden ja opettajien osalta. Työn tavoitteena on oppijoiden ja henkilökunnan työtä parhaalla tavalla tukeva aikataulu, joka mahdollistaa koulun resurssien tehokkaan käytön. 

Huom! Kilpailun aikataulun löydät sivun alareunasta.

Nykytilanteen haasteita 

 • Tiedonsiirrot lukujärjestykseen ja lukujärjestyksestä.
 • Nykyisillä järjestelmillä lukujärjestyksen laatijat joutuvat tekemään manuaalista suunnittelu- ja tiedonsiirtotyötä ennen varsinaisen lukujärjestyksen luomista. Lukujärjestyksen pohjana toimivat taustatiedot ylläpidetään eri järjestelmissä. 
 • Tuki opettajien työlle voisi olla paljon parempaa. Lukujärjestystyö asettaa raamit, joissa opettajat suunnittelevat oppituntien tarkemman sisällön. Tavoitteena olisi yhdistää lukujärjestystyö ja opetuksen suunnittelu jotta kansalliset ja alueelliset opetussuunnitelmat olisivat käytettävissä pedagogista tuntisuunnittelua tehtäessä.
 • Lukujärjestyksen päivittäminen lukuvuoden aikana on haasteellista.
 • Lukujärjestys tehdään lukuvuoden alussa kattamaan koko lukuvuosi. Järjestelmä on joustamaton eikä huomioi poikkeuksia, kuten aineenopettajien vapaapäiviä tai arkipyhiä.

 

Innovaatiohaaste

Pystytkö tarjoamaan DigiOne -palvelualustalle älykkään, integroitavan ja intuitiivisen lukujärjestysten laadintajärjestelmän? Tule määrittelemään tarvittavat rajapinnat ja tekniset toteutukset yhdessä DigiOne-alustan kehittäjien kanssa.

Lukujärjestelmän laadintavälineen lähtökohta on vapaa, mutta suureksi avuksi on, jos käytettävissä on osaamista aikataulu- sekä resurssioptimoinnista ja siihen soveltuva optimointisovellus.

Toivottuja ominaisuuksia

 • Lukujärjestyksen laatijan tukena toimivat älykkäät sijoittelutoiminnot oppitunneille, jotka ottavat huomioon tilat sekä ainekohtaiset opetusryhmät. Älykkäiden toimintojen tulisi olla laatijan apuna sekä silloin, kun laaditaan koko lukuvuoden kattava lukujärjestys että muutoksista pitkin lukuvuotta, esim. mahdollisuus tehdä päiväkohtaisia muutoksia yksittäisiin oppitunteihin siten, että muutokset toteutuvat  ko. oppitunneissa kautta koko lukuvuoden.
 • Järjestelmä osaa huomioida aikataulutuksessa erilaisia reunaehtoja, joiden vaikutus on painoarvotettu (esim. pakottavia reuvs. toiveita) 
 • Järjestelmä tarjoaa selkeän yhdenmukaisen prosessin lukujärjestyksen laadinnalle ja integroituu Digione-alustan palveluhin ja muihin alustaan liittyneisiin palveluihin. 
 • Huomioi seuraavat taustamuuttujat: 
  • Opetussuunnitelmat (lukio ja perusopetus) ja oppimiskokonaisuudet, oppilasrekisteri ja oppilasmäärät, opiskelijoiden tekemät ja toivomat valinnat, oppimiseen tarvittava tuki sekä yksittäisen oppilaan erityiset opetusjärjestelyt, esimerkiksi lyhennetty koulupäivä.
  • Henkilökunnalla käytettävissä olevat opetustunnit ja avustajat, sekä opinto-ohjaustuntien merkitseminen.
  • Käytettävissä olevat tilat ja oppimisympäristöt, myös koulurakennuksen ulkopuolella esim. metsä, uimahalli, muut koulun ulkopuoliset tilat sekä käytettävissä olevat opetusvälineet (välinerekisteristä)
  • Kalenteriin liittyvät poikkeukset esim. vapaapäivät, jaksojen päättyminen, koulukohtaiset tapahtuma-ajankohdat, koulupäivän alkamis- ja päättymiskellonajat, ryhmä/vuosiluokkakohtaiset koulupäivien alkamis- ja päättymisajat poikkeuksineen.
  • Tarvittavat varusteet ja laitteet esim. ict-laitteet tai urheiluvälineet.

 

Taustatietoja

Mahdolliset rajoitukset 

Tiimissä tulee olla suomenkielistä osaamista. 

Haasteenantajan tiivistelmä

Vantaan kaupunki aloitti 2019 laajan oppimisen ja hallinnon palveluiden hankintaan tähtäävän hankkeen. Tavoitteena on kehittää koulutuksen digitaalinen palvelualusta, jossa on koottuna kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut.

Tavoitteena on luoda digitaalisen palvelualustan ympärille koulutukseen keskittynyt ekosysteemi, joka kattaa palvelut varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. Hankkeen aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Alustan suunnittelussa huomioidaan kuitenkin alustavasti jo varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus 

Tarkoituksena on luoda kokonaisuus, joka laajentuu valtakunnalliseksi ratkaisuksi. Neuvottelut Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkien ja Kuntien Tieran kanssa ovat loppusuoralla. Edellä mainittujen lisäksi tarkoitus on ottaa 1. vaiheeseen mukaan myös 1-3 muuta kuntaa. Tavoitteena on, että 2024 alkaen mukaan pääsevät myös muut kunnat ja koulutuksen järjestäjät. Tavoitteena on, että 2030 mennessä mukaan saadaan yli 700.000 oppijaa.

Lisätietoa DigiOne -hankkeesta. 

Haasteenantajan projektiorganisaatio 

 • DigiOne hankepäällikkö Kirsi Lehto
 • DigiOne ICT-projektipäällikkö Jouni Kilpi
 • Palvelumuotoilija Minna Ritoluoma
 • Aluepäällikkö Merja Kuokka  

Alustava budjetti 

Innovaatiokilpailua seuraavan hankinnan ennakoitu arvo yhteensä 100.000 - 150.000 €/vuosi riippuen toiminnallisuuksien määrästä. Alustavasti suunniteltu sopimuskauden pituus on viisi vuotta.

Hankittava ratkaisu toimii käyttäjän kannalta saumattomasti DigiOnen kanssa ja on käytettävissä rajoittamattomalle määrälle DigiOnea käyttäviä kouluja ja oppilaitoksia. 
 

Vantaan kilpailun aikataulu

24.9. Julkistustilaisuus

8.10. Tietopyyntö avautuu

 • Voit vastata samoihin kysymyksiin joko tietopyynnössä tai innovaatiosprintin hakulomakkeella. Jos vastaat tietopyyntöön ja haluat mukaan sprinttiin, muista täyttää erikseen sprintin hakulomakkeen alkuosa!

20.10. Markkinavuoropuhelu- ja konsortiomatchmaking, markkinavuoropuhelun diat löydät sivun alareunan liitteestä

 • Markkinavuoropuheluosuudessa Vantaan edustajat tarkentavat haasteen sisältöjä ja vastaavat yritysten kysymyksiin. 

24.-25.11. Innovaatiosprintti, ilmoittautuminen päättynyt 15.11.

 • Sprinttiin valituille toimijoille ilmoitetaan viimeistään 19.11.
 • Huom! Voit vastata samoihin kysymyksiin joko tietopyynnössä tai innovaatiosprintin hakulomakkeella. Jos vastaat tietopyyntöön ja haluat mukaan sprinttiin, muista täyttää erikseen sprintin hakulomakkeen alkuosa!