Alustat -kehittäjäryhmä

Alustatalous on datan ja ohjelmistorajapintojen mahdollistama merkittävä ja kasvava talouden ala. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy muun muassa datan keräämis-, yhdistämis- ja analysointiratkaisujen sekä uusien palveluratkaisujen kehittäjille.

Kehittäjäryhmässä sparrataan ja tuetaan alustoja kehittäviä julkistoimijoita. Tavoitteena on edistää alustatalouden kehittymistä ja alustaratkaisujen hyödyntämistä julkissektorilla.

Tapahtunutta

Business Finlandin koordinoima kehittäjäryhmä käynnistyi elokuussa 2018 kick-off-tilaisuudella, jonka ohjelman ja materiaalit löydät täältä. Joulukuussa järjestettiin tilaaja-toimittaja-vuoropuhelu, jossa julkistoimijat pääsivät keskustelemaan tarpeistaan alan yritysten kanssa. Vuoropuhelutilaisuuden materiaalit löytyvät täältä.

Tulossa

Kehittäjäryhmän toiminta jatkuu 9.4.19 järjestettävällä tilaisuudella, jossa teemana riskienhallinta alustaratkaisujen innovaatiokumppanuushankinnoissa. Tilaisuuden ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma julkaistaan maaliskuussa.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ilmaise kiinnostuksesi ryhmän yhteyshenkilölle.

 

Yhteyshenkilöt