Ajankohtaista

Kimmo Koiviston kuva

Yrityksien näkemykset ovat arvokkaita hankintojen valmistelijoille Yritysten näkemykset ja markkinatieto ovat olennainen osa hankintojen valmistelua. Pitkät ja työläät valmisteluvaiheet voivat sisältää esimerkiksi suunnittelukilpailuja, tarjouspyynnön sisällön tarkentamista tai

Virtuaalinen tapahtuma
Tapahtuman järjestäjä
SUDDEN-tutkimushanke, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus (KEINO) ja Swedish Knowledge Centre on Pharmaceuticals in the Environment.
""