Verkostouutinen, Hansel

Verkkopalvelu paljastaa hankinnan ilmastokuorman

Pienoiskuva

Hankintojensa hiilijalanjälkeä voi jatkossa arvioida Hanselin Hankintapulssi-palvelussa, jossa valtion virastojen hankintadataa on voinut muutaman vuoden ajan käsitellä visualisoidussa muodossa.  Hiilijalanjälkinäkymä lisättiin jo valmiiksi käytössä olleeseen palveluun hiljattain. Päästökertoimiin pohjautuvan laskennan avulla voi tunnistaa, mistä tuoteryhmistä aiheutuu eniten päästöjä ja kohdentaa vähennystoimenpiteitä ensisijaisesti näihin. Vähitellen hiilijalanjäljen laskentamallin käyttöä pyritään laajentamaan koko julkisen sektorin käyttöön. 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on selvittänyt julkisten hankintojen hiilijalanjälkeä ja luonnonvarojen käyttöä hyödyntäen panos-tuotos-suhteeseen perustuvaa mallinnusta. Hiilijalanjälki kuvaa kaikkia tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomalla organisaation hankintavolyymi tuoteryhmäkohtaisella päästökertoimella saadaan suuntaa antava tieto siitä, mistä suurin hiilijalanjälki muodostuu.

Ajatus julkisten hankintojen hiilijalanjäljen konkreettisesta osoittamisesta ja SYKEn tuottamien päästötietojen yhdistämisestä Hanselin hankintadataan syntyi kestäviä julkisia hankintoja edistävässä KEINO-yhteistyössä.  

-    Kasvihuonekaasupäästöjen kytkeminen tällä tavalla julkisiin hankintoihin on maailmanlaajuisestikin ainutkertaista, painottaa Hannu Savolainen SYKEstä. 

Hanselin asiakkailla on parin vuoden ajan ollut käytössään Hankintapulssi-työkalu, joka tarjoaa tietoa organisaation hankinnoista helposti ymmärrettävässä muodossa. Hiilijalanjälkinäkymä päätettiin lisätä tähän jo valmiiksi käytössä olleeseen palveluun. 

-    Tavoitteenamme oli muodostaa visualisointi, josta asiakas saa selkeän kuvan hankintojensa CO2-päästöistä, kertoo Mika Hänninen Hanselista.

27 organisaation edustajat pilotoivat työkalun uutta ominaisuutta ja hiilijalanjäljen laskentaa KEINO-akatemiassa, joka on hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämisohjelma. Mukana ohjelmassa on valtion virastojen lisäksi myös kuntasektorin organisaatioita, ja pikkuhiljaa hiilijalanjäljen laskentamallin käyttöä laajennetaan julkisella sektorilla. 

Hankintojen hiilijalanjälki voidaan tällä hetkellä laskea lähes seitsemällekymmenelle tuote- tai palveluryhmälle. Ryhmä voi olla esimerkiksi toimistotarvikkeet tai rakennusmateriaalit. Vielä laskentaa ei ole mahdollista tarkentaa yksittäiseen tuotteeseen asti, mutta tämän mahdollistaminen on jatkokehityksen tavoitteena. Hankintojen volyymitiedot perustuvat organisaatioiden ostolaskuaineistoihin.

Lue alkuperäinen uutinen Hanselin sivuilta.