Vastuullisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen ohjeita laaditaan syksyllä 2020

marjoja, kuvituskuva

Elintarvikeala on kehittynyt nopeasti ja kolme vuotta sitten laaditut julkisten hankintojen vastuullisuuskriteerit päivitetään vastaamaan tämän hetken markkinoita. Vastuullisten elintarvikehankintojen oppaan päivitys etenee syksyn aikana Motivan ja LUKEn yhteistyönä. Motiva vastaa oppaan päivitystyöstä ja Luonnonvarakeskus ympäristövaikutuksia koskevan taustatiedon kokoamisesta kriteerityön pohjaksi.

Hankintakriteerien päivitystyö käynnistettiin keväällä kyselyllä elintarvikesektorin toimijoille ja hankkijoille. Työ jatkuu syksyn aikana, kun sidosryhmät ja hankkijat pääsevät kommentoimaan kriteeriehdotuksia. Kommenttikierroksen jälkeen päivitetty opas julkaistaan joulukuussa 2020.  

Päivitystyöhön pääsee osallistumaan syksyn aikana seuraavasti: 

26.10. klo 12.30-15.30 Pyöreän pöydän keskustelutilaisuus (etäyhteydes)

  • elintarvikeketjun toimijoille ja hankkijoille kasviksia koskevien kriteerien päivitystarpeista. Kriteeriehdotukset julkaistaan kommentoitavaksi viikolla 42.

Ilmoittaudu mukaan pyöreän pöydän keskusteluun
    

9.12. klo 13-15 Päivitettyjen kriteerien julkistustilaisuus (webinaari)

Ilmoittaudu mukaan kriteerien julkaisutilaisuuteen

Uusi opas tekeillä myös vastuullisten ruokapalveluiden hankintaan 

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee opasta vastuullisten ja kestävien ruokapalveluiden hankintaan palvelun tilaajille kuten kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille.

Syksyllä 2021 valmistuva opas tuotetaan yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa ja sen kirjoittajina ja kokoajina ovat  EkoCentria ja JU-Ha Consulting Oy.

Lue lisää aiheesta Motivan 7.4.2020 julkaisemasta uutisesta:

Elintarvikehankintojen vastuullisuuskriteerit päivitetään