Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Vastaa asiakastyytyväisyyskyselyyn ja vaikuta KEINOn toimintaan

Tietokone jonka ruudulla on keinon verkkopalvelu

KEINO-osaamiskeskus toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn arvioidakseen toiminnan vaikuttavuutta sekä kehittääkseen edelleen toimintaa vastaamaan paremmin hankintayksiköiden tarvetta. Anonyymissä kyselyssä kartoitetaan yleisellä tasolla mielikuvaa KEINO-osaamiskeskuksesta sekä kerätään tietoa hankintayksiköiden tarpeista.
Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 5 kpl Kiitoskaupan lahjakortteja (á 29,90 €). Yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiin.

Kyselyyn voi vastata 10.2.2023 asti

Vastaa kyselyyn

tags