Vapaaehtoinen sopimus auttaa vähentämään lasten altistumista haitallisille kemikaaleille varhaiskasvatuksessa

päiväkoti green deal

Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä hankintaorganisaatiot Tuomi Logistiikka Oy ja Monetra Oulu Oy ovat tänään allekirjoittaneet vapaaehtoisen green deal -sopimuksen. Sopimuksella halutaan vähentää julkisten hankintojen kautta lasten altistumista haitallisille aineille varhaiskasvatuksen ympäristössä. Lisäksi sopimuksella halutaan lisätä pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden ja palveluiden hankintaa.  

Lapset ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille kasvun ja kehityksen ollessa vielä kesken.  

Sopimuksen tavoitteena onkin vähentää erityisesti tarpeettomien antimikrobisien aineiden, hajusteiden ja väriaineiden käyttöä.  Sopimustahot sitoutuvat soveltamaan lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa leludirektiivin ja -lain pienempiin lapsiin kohdistuvia tiukempia kemikaalirajoituksia. Sopimuksella pyritään myös lisäämään toimittajien ilmoittamaa tietoa hankintojen erityistä huolta aiheuttavista aineista.

KEINO-osaamiskeskus on ollut mukana Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa green deal -sopimus valmistelussa. Sillä on lisäksi rooli sopimuksen toimeenpanossa, sillä sopimukseen liittyvät tahot luovat yhdessä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa yhteisiä hankintakriteerejä valikoiduissa tuoteryhmissä, joiden kemikaaliturvallisuudella on tunnistettua merkitystä varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Lisäksi luodaan yhteisiä hankintasopimusten sopimusehtoja, joilla esimerkiksi määritellään haitallisten kemikaalien pitoisuutta tuotteissa tai palveluissa.  

Allekirjoitettu green deal on sopimus, johon toivotaan myös muita julkisen sektorin edelläkävijäorganisaatioita mukaan.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön tiedote

Lisätietoja haitallisten aineden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa -green dealistä

Lisätietoja green dealeistä

tags