Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokoulutus tarjoaa uusia näkökulmia ja hyödyllistä tietoa

vähäpäästöinen työmaa

Monet työmailla käytettävistä työkoneista ovat vielä polttomoottorikäyttöisiä. Niistä aiheutuu merkittävä määrä hiilidioksidipäästöjä ja lähipäästöjä. Siirtyminen vähäpäästöisten työkoneiden käyttöön ja työkoneiden oikeanlainen käyttötapa auttavat pienentämään rakentamisen hiilijalanjälkeä ja liikenteen päästöjä.

Motiva on tuottanut kaikille avoimen Vähäpäästöiset työkoneet -koulutuskokonaisuuden, jossa pureudutaan työkoneiden päästöjen vähentämisen keinoihin niin koneen käyttäjän, urakoitsijan kuin tilaajankin näkökulmasta. Koulutus on maksuton, ja lyhytkestoiseen opiskeluun muokattu aineisto sopii mainiosti sekä itseopiskeluun että opetusmateriaaliksi.

Yksi verkkokoulutuksen käynneistä on VRJ Länsi-Suomi Oy:n työnjohtaja Anette Knuutila. Hän suosittelee verkkokoulutusta muillekin lämpimästi, koska koulutus tuo uutta näkökulmaa nykypäivän asioihin ja siihen, miten tulevaisuudessa työmailla kannattaa toimia päästöjen vähentämiseksi.

Minulle jäi itselleni tosi positiiviset fiilikset koulutuksesta. Mielestäni siitä saa paljon hyötyä työmaille, tulee itsekin ajateltua paljon enemmän noita päästövähennysasioita ja kaikkia muitakin kustannusasioita, ja sitä mitä pystyy tekemään erilailla, muutenkin tulevaisuutta ajatellen, Knuutila toteaa.

Katso verkkokoulutuksen esittelyvideo:

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Vähäpäästöiset työkoneet -koulutuskokonaisuus koostuu neljästä osiosta

Verkkokoulutuksen tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi saavuttaa myös terveydelle haitallisten lähipäästöjen, kuten hiukkasten, hiilimonoksidin ja typpidioksidin sekä melun, vähentymistä.

Koulutus koostuu neljästä osiosta, jotka ovat:

1.    yleinen osio,

2.    työkoneen käyttäjille suunnattu osio,

3.    urakoitsijoille, aliurakoitsijoille ja työnjohtajille suunnattu osio, sekä

4.    hankinnoista vastaaville suunnattu osio.

Koulutuksiin pääset kirjautumaan Motivan verkkokoulutusalustalla.

Motivan verkkokurssit

 

tags