Vähähiilisten uimahallien vapaaehtoiset hankintakriteerit -opas on julkaistu

uimhallikriteerit

KEINOn vähähiilisten uimahallien kehittäjäryhmän opit, kokemukset ja ajatukset on koottu yksiin kansiin vähähiilisten uimahallien vapaaehtoisiksi kriteereiksi. Opas sisältää ohjeita ja vapaaehtoisia kriteerejä vähähiilisten uimahallien hankintojen valmisteluun. Sitä voi hyödyntää hankinnan valmistelussa, kuten markkinavuoropuhelussa sekä suunnittelussa ja kilpailutuksessa.

Uimahallien energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä uudis- että korjaushankkeiden suunnitteluvaiheessa.  Uimahalleissa on erityispiirteitä verrattuna muihin julkisiin rakennuksiin, kuten esimerkiksi veden lämmitykseen, kierrätykseen ja puhdistamiseen liittyvät toiminnot. Uimahallien energiatehokkuutta on arvioitava monesta eri näkökulmasta, eikä uimahalleille myöskään ole energiatehokkuuden raja-arvoa, johon suunnittelussa pyrittäisiin.

–Energiankulutus uimahalleissa on yleensä suurta niiden erityispiirteiden vuoksi. Vaikka oppaassa esitetyt toiminnot keskittyvät energiatehokkuuteen ja vähähiilisiin energiajärjestelmiin, ei materiaalien roolia ole syytä unohtaa. Huomattava osa rakennusten elinkaaren aikaisista päästöistä syntyy materiaalien aiheuttamana. Tämän vuoksi kestävien ja vähähiilisten materiaalien valinta on myös tärkeässä roolissa, kun pyritään rakentamaan vähähiilisiä rakennuksia, kertoo suunnittelija Sara-Tuuli Siiskonen Suomen ympäristökeskus SYKEstä.

KEINOn vähähiilisten uimahallien kehittäjäryhmän tapaamisiin viimeisen kahden vuoden aikana on osallistunut aktiivinen kymmenen kunnan ryhmä. Ryhmään kuuluvat Mäntsälä, Kouvola, Rauma, Kurikka, Sastamala, Iisalmi, Oulu, Jyväskylä, Raisio ja Espoo, sekä laaja joukko uimahallien asiantuntijoita. Idea ja pohja oppaan kokoamiselle saatiin Ruotsista, jossa on aiemmin otettu käyttöön energiatehokkaan uimahallin kriteerit.

Lataa Vähähiilisten uimahallien vapaaehtoiset hankintakriteerit -opas tästä

Vähähiilisten uimahallinen vapaaehtoiset hankintarkriteerit -opas on KEINOn Vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmän toimenpide.
 

tags