Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Vähähiilisten hankintojen mentoroinnit järjestetään marraskuussa - Ilmoittaudu mukaan!

vähiiliset hankinnat

Vuoden alusta käynnistyi Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma, jonka aikana mukaan valittuja hankitayksiköitä on tuettu KEINO-osaamiskuksen asiantuntijoiden toimesta saavuttamaan hankinnoille asetettuja vähähiilisyystavoitteita. Nyt kehittämisohjelmassa olevat hankintayksiköt jakavat tähän mennessä kertynyttä tietoa ja oppeja muille hankintayksiköille ryhmämentoroinneissa. ​

Ryhmämentoroinnissa kehittämisohjelmaan osallistunut hankintayksikkö kertoo vähähiilisen hankintansa nykytilasta ja haasteista, sekä esittelevät oman hankintansa valmistelua. Osallistujat pääsevät esittämään kysymyksiä, havaintoja ja käydä keskustelua eri hankintayksiköiden kanssa. ​​

Mentorointitilaisuuksiin Ilmoittautuneille hankintayksiköille lähetetään ennakkoon tietoa hankinnan kohteesta. Ilmoittautumislomakkeessa kysytään perustiedot hankintayksikön valmistelemasta hankinnasta. Lisäksi pyydämme miettimään etukäteen kysymyksiä mentorina toimivalle hankintayksikölle. Mukaan ilmoittautuneesta hankintayksiköstä voi tilaisuuteen tulla paikalle useampi henkilö. Organisaation ilmoittautuminen on sitova.

Marraskuussa 2021 järjestettävät mentorointitilaisuudet:

Lue lisää Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmasta

tags