Vähähiilisten hankintojen johtamisen kehitysohjelma käynnistyy kuuden organisaation voimin

vähähiilisten hankintojen akatemia

Maaliskuussa käynnistyvä vähähiilisten hankintojen johtamisen kehitysohjelmassa eli Vähähiilisyys-akatemiassa valjastetaan hankinnat strategisten tavoitteiden ja organisaation uudistumisen tueksi.  Vähähiilisyys-akatemia on uusi lisäys KEINO-osaamiskeskuksen kehittämisohjelmiin.

Neljän kuukauden kehittämispyrähdykseen on hakuprosessin kautta valittu kuusi organisaatiota, jotka ovat:
    Porin kaupunki
    Riihimäen kaupunki
    Vantaan kaupunki
    Veikkaus
    Senaatti
    Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä

Vähähiilisten hankintojen johtamisen kehitysohjelmassa mukana olevat organisaatiot saavat apua hankintojen johtamisen toimintamallin ja kategoriakohtaisten toteuttamissuunnitelmien tekoon vähähiilisten hankintojen toteuttamiseksi. Ohjelman aikana tunnistetaan kategoriakohtaiset päästöjen vähennysmahdollisuudet ja merkittävimmät kategoriat, eli vähähiilisyyspotentiaalit. Tavoitteena on aikaansaada pysyvä toimintamalli ja jatkuvan kehittämisen prosessi, joka kytkeytyy ilmasto- ja vastuullisuusjohtamisen kehittämiseen kussakin organisaatiossa, KEINO-osaamiskeskuksen johtava asiantuntija Salla Koivusalo Motiva Oy:stä kertoo.

Kehittämisohjelman lähtökohtana on organisaation asettamat omat strategiset tavoitteet vähähiilisyyden edistämiseen. Ohjelmassa esitellään myös kestävien hankintojen toimintamalli ja ohjataan organisaatioita luomaan sellainen omalle organisaatiolle.
 
Kehittämisohjelmassa mukana olevat organisaatiot sitoutuvat neljän kuukauden kehittämispyrähdykseen, jonka aikana toimintamallia kehitetään ja laaditaan konkreettinen toimeenpanon suunnitelma. Työssä tunnistetaan taloussuunnitteluprosessin ja vähähiilisten hankintojen johtamisen ja toteuttamisen kannalta yhteisiä kehittämisen kohteita ja laaditaan toimenpidesuunnitelma niiden edistämiseksi, Koivusalo kertoo.

Kehittämisohjelmassa hyödynnetään joulukuussa 2021 julkaistua vähähiilisten hankintojen pelikirjaa. Pelikirja opastaa tunnistamaan kehittämisen ja vaikuttavuuden elinkaarta ja eri toimijoiden rooleja toteutuksessa.

Kehittämisohjelma käynnistyy 16.3.2022 järjestettävällä kick-off -tilaisuudella ja päättyy 31.5.2022.

Tiettyyn teemaan tai strategiseen tavoitteeseen keskittyvät teema-akatemiat ovat KEINO-osaamiskeskuksen hankintatoimen ja hankintojen johtamisen uusia syventäviä kehitysohjelmia. Vähähiilisten hankintojen akatemia on järjestyksessään kolmas teemakohtainen akatemia. Innovaatio-teemalla käynnistynyt akatemia päättyi helmikuussa 2022  ja sosiaalisesti kestävien hankintojen akatemia käynnistyi tammikuussa 2022. 

Tutustu vähähiilisten hankintojen pelikirjaan

Tutustu Vähähiilisyys-akatemiaan

tags